Image

Catena har 220 000 kvadratmeter vakans

Bolag Catena har efter sammanslagningen med Tribona 220 000 kvadratmeter vakanta ytor. Ambitionen är att halvera vakansen till nästa sommar, enligt Q1-rapporten.
Publicerad den 28 April 2016
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin.

Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 176,8 Mkr (114,6).
Driftsöverskottet ökade med 48 procent till 126,6 Mkr (85,8).
Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 56,9 Mkr (55,9).
Periodens resultat minskade till 39,9 Mkr (68,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,30 kronor (2,67), varav värdeförändringar på derivat ingår med -72,9 Mkr (-39,9) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 23,4 Mkr (71,7).
Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 144,90 kr (96,90).

- Integrationen av det nyförvärvade Tribona går enligt plan. Efter sammanslagningen har ytan på vårt fastighetsbestånd ökat från dryga 0,8 till 1,5 miljoner kvadratmeter. Vårt fastighetsvärde har ökat från dryga 5 till dryga 10 miljarder kronor. Antalet medarbetare har ökat från 25 till 34 och nu delar vi upp verksamheten i fem regioner mot tidigare tre, i syfte att komma närmare våra kunder och fastigheter, säger vd Gustaf Hermelin.

- Trots att Tribona inte har konsoliderats förrän den 26 januari samt att engångskostnader och omklassificeringar har påverkat resultaträkningen med cirka 20 miljoner kronor, kan det nya sammanslagna Catena redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med första kvartalet 2015.

- Efter senaste årets framgångsrika uthyrningsarbete då merparten av våra fastigheter varit fyllda är vi efter sammanslagningen åter i en situation med relativt hög vakans. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att, utifrån befintlig balansräkning, öka intäkter och vid uthyrning sänka kostnader genom att hyresgästen då tar över driftskostnader för bland annat el och uppvärmning. Initialt uppgår vår vakans till drygt 220 000 kvadratmeter. Tack vare god efterfrågan vågar vi ha ambitionen att halvera denna till nästa sommar. Uppgiften för året kan därför i all enkelhet uttryckas enligt följande: ”Uthyrning och ett fortsatt aktiv arbete med balansräkningen.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige