Image
Andreas von Hedenberg
Andreas von Hedenberg

CA Fastigheters rapport: "vill fortsätta växa och utvecklas – dock inte till vilket pris som helst"

Bolag CA Fastigheter lämnade i stora drag positiva siffror i sin rapport. Men i vd-ordet går att utläsa framtida försiktighet.
Publicerad den 28 Juli 2022

Hyresintäkterna ökade med 10,1 procent och uppgick till 377 (343) miljoner kronor.
Driftsöverskottet ökade med 10,3 procent och uppgick till 236 (214) miljoner kronor, vilket ger en överskottsgrad på 62,5 (62,4) procent.
Förvaltningsresultatet minskade med 16,8 procent och uppgick till 120 (144) miljoner kronor. Minskningen beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.
Resultat från projektverksamhet uppgick till 91 (-1) miljoner kronor.
Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 837 (12 929) miljoner kronor. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar.
Resultat efter skatt ökade med 83,6 procent och uppgick till 390 (212) miljoner kronor. Ökningen beror delvis på ökat driftsresultat, men störst inverkan har värdeförändringar på derivat.
Väsentliga händelser under andra kvartalet:

- I april blev Bojen, den tredje bostadsfastigheten i kvarteret Tampen på Varvsholmen i Kalmar, miljöcertifierad. Detta var den första byggnad i CA Fastigheters historia att bli miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad. Fastigheten tilldelades betyget Silver och är ett bevis på att det är en hållbar byggnad som ska uppföras.

- Under perioden har BRF Strandlyckan 3 i Lomma och BRF Fyren på Varvsholmen i Kalmar färdigställts och frånträtts. På Varvsholmen i Kalmar fortgår byggnation av BRF Kompassen och BRF Bojen.

- För drygt ett år sedan emitterades CA Fastigheters första gröna obligation på 500 miljoner kronor. Under kvartal 2 har hela kapitalet från obligationen allokerats till befintliga fastigheter i kategorin gröna fastigheter. CA Fastigheter har under perioden tagit fram sin första investerarrapport, som är granskad av EY. Den 1 juli publicerades investerarrapporten på CA Fastigheters hemsida.

- CA Fastigheter har sedan tidigare en kreditrating enligt BBB-, Stable. Vid den årliga kreditbedömningen, som publicerades i maj, bibehåller CA Fastigheter samma kreditbetyg.

– Allt har varit möjligt för alla senaste åren. Sedan årsskiftet och i synnerhet senaste kvartalet har dock bilden om en förändrad omvärld befästs. Inflationen är rekordhög, räntorna har fortsatt stiga och analytiker förutspår en kommande lågkonjunktur. Det sistnämnda känns inte otroligt då vi får många och regelbundna bevis på att aktiviteten i samhället bromsas på olika sätt. Noterade fastighetsbolag har straffats med kraftigt sjunkande aktiekurser och höjda finansieringskostnader som en signal på förändrade förutsättningar.
Vi måste vara vaksamma på utvecklingen, prioritera i vår verksamhet och använda våra resurser på rätt sätt. Det är dock med blandade känslor som vi möter den nya omvärlden. Självklart vill CA Fastigheter helst fortsatt åtnjuta en stark marknad med goda kassaflöden och stigande fastighetspriser men
med vår långa historia vet vi att inga träd växer till himmelen.
Förståelsen och respekten för en stark marknad som kan vända är uppenbar för nästan alla fastighetsaktörer idag. Resonemanget har dock funnits sedan många år tillbaka i CA Fastigheter och resulterat i ett försiktigt agerande. Det kan förhoppningsvis vändas till en fördel framöver. Det finns en ådra av nyfikenhet i den här miljön och en förhoppning om att hitta affärer och projekt till bättre avkastningsnivåer än vad som tidigare varit möjligt. Att ta den
chansen kräver finansiell styrka, tajming och framför allt mod.
Idag är det viktigare än någonsin att arbeta med det befintliga fastighetsbeståndet. Det handlar om det klassiska fastighetshantverket. Förstå vad hyresgästen vill ha och utveckla hyresgästerbjudandet. Det gäller inte bara kommersiella ytor utan lika mycket för hyresbostäder. Vi möter en alltmer kräsen hyresgäst med högre krav. Lägesfaktorn är inget jag oroas över då vårt bestånd generellt har bra lägen i starka städer. Standarden, utformningen och den allmänna kvalitén måste ständigt utvecklas och går ofta hand i hand med god avkastning. Våra kontinuerliga ROT-arbeten av bostäder är en uppgradering av det långsiktiga hyresgästerbjudandet, som vi ser stark en efterfrågan på.
Ett exempel på dessa omfattande totalrenoveringar sker i vårt bestånd i Araby i Växjö, som vi beskriver mer utförligt längre ned i delårsrapporten.
Investeringen höjer inte bara standarden i lägenheterna utan renoveringen omfattar även energibesparande åtgärder som kraftigt sänker energiförbrukningen. Trapphus och entréer renoveras och utomhusbelysning byts ut vilket ökar trygghet och trivsel. Hela området stärks och mervärdet
av dessa investeringar är större än för de enskilda fastigheterna.
Delårsrapporten visar på en god verksamhetsutveckling. Hyresintäkterna och driftöverskottet växer med cirka tio procent, tack vare god aktivitet i samtliga regioner. CA Fastigheter har avlämnat två lyckade bostadsrättsprojekt i Lomma och i Kalmar med ett resultat om cirka 84 miljoner kronor. Vi är stolta, men inte nöjda. CA Fastigheter vill fortsätta växa och utvecklas, dock inte till vilket pris som helst, säger CA Fastigheters vd Andreas von Hedenberg.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige