Image
Kerstin Lindberg Göransson.
Kerstin Lindberg Göransson. Bild: Olof Holdar.

Akademiska Hus: Stabilt år, höjer utdelningen

Bolag Akademiska Hus redovisar förbättrade siffror och ägaren staten får höjd utdelning.
Publicerad den 18 Februari 2021

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 6 264 Mkr (6 051).

• Driftöverskottet uppgick till 4 485 Mkr (4 160).

• Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 920 Mkr (3 589).

• Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 3 141 Mkr (3 872) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 3,7 procent (4,8).

• Total finansieringskostnad uppgick till -573 Mkr (-880) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -192 Mkr (-503).

• Resultatet före skatt uppgick till 6 869 Mkr (6 957) och periodens resultat till 5 440 Mkr
(5 658).

• Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 872 Mkr (3 266).

• Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,0 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.

• Styrelsen föreslår årsstämman 2021 en utdelning om 2 142 Mkr (1 905).

Beslutet att stänga campus under vårterminen och gå över till distansundervisning och digitala arbetssätt innebar en omvälvande förändring för lärosätena som fick ställa om på mycket kort tid. Antalet internationella studenter halverades till höstterminen och forskningen har påverkats bland annat genom förändringar i utdelning av forskningsanslag.

– 2020 var ett år som saknar motstycke i modern tid. Vi har haft en mycket nära och konstruktiv dialog med våra kunder för att vi trots omständigheterna ska kunna bistå deras verksamhet. Vi har också stöttat våra servicehyresgäster på campus med olika tillfälliga åtgärder under året, exempelvis hyresnedsättningar och uppskjuten hyra, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Samhällsfastigheter med sin låga vakansrisk och förutsägbara kassaflöden utgör den största delen av Akademiska Hus bestånd och är det segment som tillsammans med bostäder har klarat sig bäst under den rådande pandemin. Vid årets slut uppgick det bedömda marknadsvärdet för Akademiska Hus fastigheter till 99,6 miljarder, en ökning med 9 procent jämfört med förra årsskiftet. Även bolagets likviditet är fortsatt god och intresset för Akademiska Hus obligationer har varit stort.

I december förvärvade Akademiska Hus fastigheten Alba Nova (Kattrumpstullen 1) i Stockholm på 40 000 m2 till ett värde av 2,2 miljarder kronor. Genom köpet kan bolaget i än högre utsträckning ta ett helhetsansvar för utvecklingen av campus Albano till en modern och konkurrenskraftig kunskapsmiljö.

En rad byggstarter har skett under 2020, bland annat Natrium på Medicinareberget i Göteborg, Forum Medicum och M-huset i Lund och ombyggnaden av Retziuslaboratoriet på Karolinska Institutet. Under året blev även första etappen (Hus 3) av mångmiljardprojektet Albano i Stockholm klar för inflyttning, liksom den första etappen av Nya Ångström i Uppsala. Cirka 400 studenter och forskare har också kunnat flytta in i Akademiska Hus studentbostäder Polstjärnan i Luleå och Hydra i Uppsala.

Akademiska Hus har under 2020 genomfört en rad satsningar för att uppnå sina tuffa klimatmål. Ett exempel är att bolaget har fortsatt att investera i solceller. Totalt har Akademiska Hus nu närmare 70 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 6 miljoner kWh hållbar energi till svenska lärosäten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Om Einstein och polska ventilationsmontörer – Einar Jansons väg till börs-vd-posten

Bolag Snart är Einar Janson börs-vd. Historien om hans väg dit inbegriper allt från polska hantverkare till när Einstein hade fel.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY