Image

Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre

Bolag Fastighets AB Tornet utnyttjade möjligheten enligt avtalet med Victoria Park, att före tillträdet av fastigheterna i Stockholm och Kristianstad exkludera två av de förvärvade fastigheterna i Kristianstad, vilket reducerar det underliggande fastighetsvärdet i affären med 60 miljoner kronor.


Koggen 2

NCC hyr ut i Koggen 2

Uthyrning NCC hyr ut cirka 738 kvadratmeter i Vasakronans kontorsfastighet Koggen 2 i Västra hamnen i Malmö. Victoria Park flyttar sitt huvudkontor hit och blir det femte företaget i Sveriges första Breeam Excellent-kontorshus.


Lennart Sten till börsstyrelse

Karriär Lennart Sten, chef för GE Capital Real Estate i Europa, tar plats i styrelsen på ett börsnoterat fastighetsbolag.


Victoria Park-emission övertecknad

Bolag Victoria Parks företrädesemission om 208 miljoner kronor övertecknades och bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen. Bolaget tillförs sammanlagt 360 miljoner kronor.


Värdeförändringar lyfter Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar ett driftsnetto på 40,1 miljoner för helåret 2013 (37,3). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 504 miljoner kronor (48,5) leder till ett rörelseresultat om 510,6 miljoner kronor (70,9).


Ny nyemission i Victoria Park

Bolag Victoria Park genomför återigen en nyemission och tar in 208 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 208 miljoner kronor.
Syftet är att finansiera förvärvet från Tornet.


Storaffären klar: Victoria Park i miljardköp

Transaktioner Nu är den stora affären som Victoria Park flaggade för i går klar. Bolaget köper fastigheter i Stockholm och Kristianstad för en dryg miljard kronor.


Victoria Park har storaffär på gång

Transaktioner Under tisdagen rusade Victoria Park-aktien på Stockholmsbörsen, och var en stund handelsstoppad. Bolaget bekräftar att en storaffär är på gång.I dag noteras Victoria Park på Small Cap

Bolag I dag byter Victoria Park börslista, från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholms Small Cap-lista.


Victoria Park till finrummet

Bolag Handeln med Victoria Parks aktier flyttar den 9 december från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm.


Victoria Park tecknar 20-årigt avtal

Uthyrning Victoria Park AB tecknar ett långt hyresavtal om cirka 2 100 kvadratmeter med Malmö stad i fastigheten Öresundsgården i Malmöstadsdelen Limhamn.


Ny vd för Tribona klar

Karriär Peter Strands efterträdare som vd på Tribona har också tidigare varit börs-vd.


PBB ordnar finansiering för Victoria Park

Ekonomi/Finansiering Deutsche Pfandbriefbank ordnar finansiering om 550 miljoner kronor för Victoria Parks bostadsportföljer i Linköping och Markaryd.


Peter Strand ersätts av politiker i styrelsen

Bolag Peter Strand kommer inte att kvarstå som styrelseledamot i Victoria Park. Han ersätts av en socialdemokratisk ex-politiker.


Victoria Park erbjuder Peter Strand teckningsoptioner

Bolag Victoria Parks tillträdande vd Peter Strand får möjlighet att teckna en miljon teckningsoptioner i bolaget. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om 1,9 procent av aktier och röster.

Peter Strand ersätts av politiker i styrelsen

Bolag Peter Strand kommer inte att kvarstå som styrelseledamot i Victoria Park. Han ersätts av en socialdemokratisk ex-politiker.


Värdeförändringar lyfter Victoria Parks resultat

Bolag Orealiserade värdeförändringar om 192 miljoner kronor lyfter Victoria Parks Q2-resultat till hela 3,98 kronor per aktie.
Men före värdeförändringar visar bolaget minusresultat.


Peter Strand byter
vd-tjänst

Karriär Peter Strand har sagt upp sig från vd-tjänsten i Tribona. Han lämnar Tribona till vintern för att bli vd för ett annat noterat bolag.


Victoria Parks stamaktieemission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Victoria Park tillförs cirka 335 miljoner kronor genom sin emission av stam- och preferensaktier.
Handeln i aktierna inleds i dag.


Victoria Park nyemitterar – tar in 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier. Emissionen omfattar cirka 350 miljoner kronor.


Victoria Park hyr ut på långa avtal i Rosengård

Uthyrning Victoria Park har tecknat tioåriga hyresavtal med Malmö Barnomsorg AB och Nida Barnomsorg HB för förskoleverksamheter på Herrgården i Rosengård, Malmö.