Image

Victoria Park erbjuder Peter Strand teckningsoptioner

Bolag Victoria Parks tillträdande vd Peter Strand får möjlighet att teckna en miljon teckningsoptioner i bolaget. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om 1,9 procent av aktier och röster.
Publicerad den 30 Augusti 2013

Victoria Park kallar till en extra bolagsstämma som ska ta ställning till ett styrelseförslag om att ge Peter Strand möjlighet att teckna en miljon teckningsoptioner.

Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den senast betalda kursen för bolagets stamaktie på First Norths officiella kurslista varje dag under perioden från och med den 13 september 2013 till och med den 27 september 2013.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars 2016 till och med den 31 mars 2016.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 312 500 kronor fördelat på 1 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda den tillträdande verkställande direktören möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörd befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att den tillträdande verkställande direktören på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

För att optionsprogrammet ska gå igenom krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämman hålls den 30 september.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige