Image

Ny nyemission i Victoria Park

Bolag Victoria Park genomför återigen en nyemission och tar in 208 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 208 miljoner kronor. Syftet är att finansiera förvärvet från Tornet.
Publicerad den 13 Februari 2014

Teckningskursen uppgår till 20,50 kronor per stamaktie.

Stamaktieägare i Victoria Park har företrädesrätt att för fem befintliga stamaktier teckna en ny stamaktie.

Av emissionsbeloppet har tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 187 miljoner kronor erhållits.

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma beslutade styrelsen i Victoria Park den 12 februari även om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av stamaktier om högst cirka 208 miljoner kronor.

Anmälan om teckning av stamaktier ska ske under perioden från och med den 26 februari 2014 till och med den 13 mars 2014.

Emissionslikviden ska användas till förvärvet från Fastighets AB Tornet, där Victoria Park köper 1 337 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige