Image

Ny nyemission i Victoria Park

Bolag Victoria Park genomför återigen en nyemission och tar in 208 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 208 miljoner kronor. Syftet är att finansiera förvärvet från Tornet.
Publicerad den 13 Februari 2014

Teckningskursen uppgår till 20,50 kronor per stamaktie.

Stamaktieägare i Victoria Park har företrädesrätt att för fem befintliga stamaktier teckna en ny stamaktie.

Av emissionsbeloppet har tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 187 miljoner kronor erhållits.

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma beslutade styrelsen i Victoria Park den 12 februari även om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av stamaktier om högst cirka 208 miljoner kronor.

Anmälan om teckning av stamaktier ska ske under perioden från och med den 26 februari 2014 till och med den 13 mars 2014.

Emissionslikviden ska användas till förvärvet från Fastighets AB Tornet, där Victoria Park köper 1 337 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här kan 500 bostäder tillföras i ny plan

Bygg/Arkitektur Stockholms stad vill utveckla området kring trafikplats Nyboda i Söderort till en mer attraktiv och integrerad stadsmiljö. Planen som ska tas fram kan innebära att 500 nya bostäder och cirka 2 500 nya arbetsplatser tillförs i området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY