Image

Victoria Park storköper bostäder

Transaktioner Victoria Park köper två bostadsfastighetsportföljer om totalt 2 178 lägenheter belägna i Linköping och Markaryd. Förvärven sker i bolagsform och är baserade på ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 170 kronor per kvadratmeter. Säljare är den norska kapitalförvaltaren Acta, via Hyresbostäder i Sverige II AB och Markarydbostäder Holding AB.
Publicerad den 22 Maj 2013
Greg Dingizian. Bild: Victoria Park
Greg Dingizian.

Bostadsfastighetsportföljerna omfattar tillsammans 46 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 176 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om cirka 144 miljoner kronor. Driftnettot bedöms vara cirka 54 miljoner kronor. Av det totala fastighetsvärdet utgör fastighetsportföljen i Linköping 80 procent och fastighetsportföljen i Markaryd 20 procent.

- Affären är av strategisk betydelse för Victoria Park då vi genom förvärvet tar ett stort steg i vår ambition att etablera oss som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Med vårt långsiktiga arbete och vår övertygelse om att en social dimension är en förutsättning för att skapa affärsmässighet, trivsel och nöjda kunder ska vi skapa och förädla värden i vår växande bostadsfastighetsportfölj. Genom att utveckla trivsamma boendemiljöer bidrar vi till en positiv utveckling av stadsdelen, säger Greg Dingizian, vd på Victoria Park.

Förvärvet är bland annat villkorat av att Victoria Park före tillträdet erhåller nödvändig finansiering. Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen för avsikt att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av stamaktier och preferensaktier, vilka förväntas uppgå till cirka 50 miljoner kronor respektive cirka 300 miljoner kronor. Preferensaktier är ett nytt aktieslag för Victoria Park.

Den extra bolagsstämman avses hållas omkring den 24 juni 2013 och teckningsperioden i nyemissionen beräknas inledas i anslutning till den extra bolagsstämman.

Förutsatt att villkoren uppfylls ska tillträde ske senast den 15 juli 2013. Säljare är Acta-ägda Hyresbostäder i Sverige II AB och Markarydbostäder Holding AB.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park i samband med kapitalanskaffningen.

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige