Image

Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre

Bolag Fastighets AB Tornet utnyttjade möjligheten enligt avtalet med Victoria Park, att före tillträdet av fastigheterna i Stockholm och Kristianstad exkludera två av de förvärvade fastigheterna i Kristianstad, vilket reducerar det underliggande fastighetsvärdet i affären med 60 miljoner kronor.
Publicerad den 24 April 2014

Ursprungligen var fastighetsvärdet i affären 1 051 miljoner kronor. Nu blir värdet alltså knappt en miljard kronor.

Detta framgår av Victoria Parks Q1-rapport. Övriga siffror:

Intäkterna uppgick till 55,5 miljoner kronor (20).

Driftsnetto uppgick till 16,6 miljoner kronor (2,8).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 miljoner kronor (23,3), motsvarande -0,07 kronor (0,62) per stamaktie före utspädning, justerat för preferensaktieutdelning under perioden.

Det egna kapitalet per stamaktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 15,05 kronor (5,29).

Substansvärdet per stamaktie före utspädning uppgick till 16,87 kronor (5,68).

Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 7 879 kronor (5 395).

- Året har inletts i ett högt tempo. Under det första kvartalet genomförde vi en framgångsrik nyemission och säkerställde förvärvet av Fastighets AB Tornets bostadsfastigheter i Stockholm och Kristianstad. Vi implementerar vår sociala förvaltningsmodell från Malmö på våra övriga orter. Utsikterna är positiva för kommande kvartal och sammantaget ser jag att vi kommer att kunna utveckla Victoria Parks verksamhet väl genom förädling av vårt bestånd och genom förvärv på tillväxtorter, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige