Image

Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre

Bolag Fastighets AB Tornet utnyttjade möjligheten enligt avtalet med Victoria Park, att före tillträdet av fastigheterna i Stockholm och Kristianstad exkludera två av de förvärvade fastigheterna i Kristianstad, vilket reducerar det underliggande fastighetsvärdet i affären med 60 miljoner kronor.
Publicerad den 24 April 2014

Ursprungligen var fastighetsvärdet i affären 1 051 miljoner kronor. Nu blir värdet alltså knappt en miljard kronor.

Detta framgår av Victoria Parks Q1-rapport. Övriga siffror:

Intäkterna uppgick till 55,5 miljoner kronor (20).

Driftsnetto uppgick till 16,6 miljoner kronor (2,8).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 miljoner kronor (23,3), motsvarande -0,07 kronor (0,62) per stamaktie före utspädning, justerat för preferensaktieutdelning under perioden.

Det egna kapitalet per stamaktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 15,05 kronor (5,29).

Substansvärdet per stamaktie före utspädning uppgick till 16,87 kronor (5,68).

Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 7 879 kronor (5 395).

- Året har inletts i ett högt tempo. Under det första kvartalet genomförde vi en framgångsrik nyemission och säkerställde förvärvet av Fastighets AB Tornets bostadsfastigheter i Stockholm och Kristianstad. Vi implementerar vår sociala förvaltningsmodell från Malmö på våra övriga orter. Utsikterna är positiva för kommande kvartal och sammantaget ser jag att vi kommer att kunna utveckla Victoria Parks verksamhet väl genom förädling av vårt bestånd och genom förvärv på tillväxtorter, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

David Mindus: "Uteslutande pris relativt risk avgör var vi investerar"

Bolag Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i det tredje kvartalet och höjer dessutom vinstprognosen för helåret. Företagets vd David Mindus berättar för Fastighetssverige hur han ser på fler förvärv framöver. Det här avgör var de investerar och då är de redo att gå in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY