Image

Victoria Park köper bostadsportfölj för 1,7 miljarder

Transaktioner Victoria Park köper en portfölj bostadsfastigheter i Eskilstuna för 1,7 miljarder kronor. Säljare är en familj genom bolaget Fogelvik Holding.
Publicerad den 29 Augusti 2014

Victoria Park AB köper en bostadsfastighetsportfölj om totalt cirka 3 100 lägenheter med en uthyrbar yta om 244 000 kvadratmeter, belägen i Eskilstuna. Säljare är ett bolag i Fogelvik Holdingkoncernen, som ägs av familjen Hopkins, som efter affären blir en betydande aktieägare i Victoria Park.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 1 720 miljoner kronor, motsvarande cirka 7 000 kronor per kvadratmeter.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig bostadshyra på 880 kronor per kvadratmeter och år. Tillträde beräknas ske omkring den 1 december 2014.

Efter affären kommer Victoria Park att ha en samlad uthyrbar yta om 613 000 kvadratmeter fördelad på cirka 7 600 lägenheter. Fastighetsvärdet ökar med förvärvet från cirka 3,0 miljarder kronor till cirka 4,7 miljarder kronor. Den initiala direktavkastningen bedöms kunna uppgå till 5,5 procent. Bolaget får ett fastighetsvärde på cirka 7 700 kronor per kvadratmeter.

Förvärvet avses finansieras dels genom en till säljaren riktad nyemission om 115 miljoner kronor dels genom upptagande av nya lån samt med befintlig kassa. Avtalet är villkorat av finansiering.

- Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i Mälardalen. Genom den här affären tar vi ett stort steg mot vårt mål att förvalta 1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett välskött familjeföretag som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

- Vi bedömer att Victoria Park, med sin förvaltningsmodell, är en lämplig framtida ägare och förvaltare av aktuellt bostadsbestånd och vi ser oss som långsiktiga ägare i Victoria Park, säger Isabelle Wikner, vd på Fogelvik Holding AB.
Victoria Park tittar på flera liknande affärer.

- Det finns flera intressanta portföljer som vi tittar på, säger Peter Strand.

Victoria Parks styrelse avser att med stöd av årsstämmans bemyndigande fatta beslut om den riktade emission som avses finansiera köpeskillingen av aktierna. De nyemitterade aktierna kommer att bestå av stamaktier av serie B motsvarande 62 miljoner kronor, stamaktier av serie A motsvarande 25 miljoner kronor samt preferensaktier motsvarande 28 miljoner kronor. Teckningskursen för aktierna kommer att beräknas baserat på respektive aktieslags volymvägda genomsnittskurs under två veckor före och två veckor efter avtalsdagen. Emissionsbeslutet är villkorat av att aktieöverlåtelseavtalets villkor för tillträde uppfylls. Teckning, tilldelning och betalning i emissionen sker i samband med tillträde enligt aktieöverlåtelseavtalet. Säljaren har förbundit sig att inte sälja några köpeskillingsaktier inom 12 månader från tillträdesdagen, att därefter men inom 18 månader från tillträdesdagen sälja högst hälften av köpeskillingsaktierna samt att därefter men inom 24 månader från tillträdesdagen sälja högst 75 procent av köpeskillingsaktierna. Säljarens så kallade lock?up gäller bara försäljningar över börs.

JLL Tenzing är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Victoria Park i transaktionen.

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Caroline Temse utveckla Areim

Bolag Areim fortsätter utveckla bolaget och hämtar in Caroline Temse som ny Head of Financing. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade med att ta steget till Areim och ägarsidan fullt ut samt om vilka nya perspektiv hon tar med sig till bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY