Image

Victoria Parks stamaktieemission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Victoria Park tillförs cirka 335 miljoner kronor genom sin emission av stam- och preferensaktier. Handeln i aktierna inleds i dag.
Publicerad den 29 Juli 2013

Totalt har 13 500 000 stamaktier och 940 860 preferensaktier tecknats vilket innebär att Victoria Park tillförs totalt 336 465 000 kronor före emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 600 investerare tilldelats stamaktier och cirka 1 200 investerare tilldelats preferensaktier.

Stamaktieemissionen övertecknades medan preferensaktieemissionen hade kunnat uppgå till cirka 1,2 miljoner stycken.

Aktierna har tecknats för 7,50 kronor styck (stamaktierna) respektive 250 kronor styck (preferensaktierna). Preferensaktierna ska ge en kvartalsvis utdelning om fem kronor.
Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Victoria Park, Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Victoria Park och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med nyemissionen.

Victoria Parks förvärv i Linköping och Markaryd villkorades av att bolaget skulle få finansiering, vilket nu är ordnat genom emissionerna och kompletterande bankfinansiering. Förvärvet slutförs nu den 20 augusti - inte 1 augusti som tidigare planerats.

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY