Image

Victoria Park: Värdeökning i förvärven

Bolag Victoria Park har nu externvärderat fastigheterna i storförvärven i Eskilstuna och Göteborg, vilket har resulterat i uppskrivningar av värdena med drygt 300 miljoner kronor.
För Q1 redovisar Victoria Park totalt värdeförändringar om 811 miljoner kronor (10).
Aktien steg med fem procent efter att rapporten kom på torsdagen.


Första spadtaget för livsstilsboende i Malmö

Bygg/Arkitektur Victoria Parks nästa etapp för livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö har startat. Inflyttning beräknas till våren 2016.


Victoria Park byggstartar livsstilsboende

Bygg/Arkitektur Victoria Park byggstartar tredje etappen av livsstilsboendet i Limhamn. 41 av totalt 57 lägenheter i BRF Bersån är sålda. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2016.


Sex fastighetsbolag har jämställda ledningsgrupper

Sverige Stiftelsen Allbright som arbetar för ett mer jämställt näringsliv har kommit med en ny rapport om jämställdhet hos börsbolagen. Av de 27 bolag som platsar på den så kallade Vita listan (bolag som har jämställda ledningsgrupper) är sex fastighetsbolag.


Victoria Park höjer Linköpingshyror med 4,8 procent

Bolag Victoria Park har, efter en bruksvärdering av hyrorna i sina fastigheter i Linköping, fått en hyreshöjning i beståndet med 4,8 procent, motsvarande cirka fem miljoner kronor på årsbasis.


Före detta regionråd till Victoria Parks styrelse

Bolag Pia Kinhult, som i höstas hoppade av posten som regionråd i Skåne, föreslås bli ny ledamot i Victoria Parks styrelse. Även Isabelle Wikner, vd för Fogelvik tar plats i styrelsen.


Victoria Park närmar sig målet

Bolag Victoria Park dubblade sitt fastighetsvärde under 2014 till 5,7 miljarder kronor och kommer allt närmare sitt mål om att ha en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Victoria Park handlar upp med sociala klausuler

Bolag Victoria använder sociala klausuler i sina upphandlingar för trappstädning och grönskötsel.
Det ställs krav på entreprenörerna att anställa arbetslösa, boende i området, i uppdragen.


Victoria Park säkrar lånefinansiering för Göteborgsförvärv

Bolag Victoria Park har säkrat lånefinansiering om 650 miljoner kronor, vilket innebär att finansieringsförbehållet för storköpet i Göteborg är uppfyllt.


Fyra fastighetsbolag i samarbete för att stärka Rosengård

Bygg/Arkitektur Balder, Heimstaden, Victoria Park och MKB satsar tillsammans 500 000 kronor på att utreda förutsättningarna för att föverkliga stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah i Rosengård.


Victoria Park säljer tomtmark i Malmö

Transaktioner Victoria Park säljer tomtmark i Malmö för 43 miljoner kronor – försäljningspriset är 20 procent över bokförd värdering.


Victoria Park tecknar långt avtal med Malmö stad

Uthyrning Victoria Park har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med ett årligt hyresvärde om två miljoner kronor med Malmö stad i fastigheten Tuppen 15 i stadsdelen Limhamn.


Victoria Park köper ett större fastighetsbestånd i Lövgärdet i Göteborg av Stena Fastigheter för 925 miljoner kronor.

Victoria Park
storköper i Göteborg

Transaktioner Victoria Park köper ett större fastighetsbestånd i Göteborg för 925 miljoner kronor.


Victoria Park säljer för 20 miljoner

Transaktioner Victoria Park säljer ett mindre bostadsbestånd i Skåne för 20 miljoner kronor.


Victoria Park emitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering Victoria Park emitterar icke säkerställda fyraåriga obligationer om 400 miljoner kronor.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus fem procent.
Victoria Park har dessutom säkrat finansieringen för Eskilstunaförvärvet.


Victoria Park vill emittera företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Victoria Park undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden.


Miljonprogrammen lockar

Event Att investera i miljonprogram har blivit hett. Victoria Park anställer de boende för att inte flytta problemen som förknippas med områdena.
– Vi tar på det sättet ett större grepp, sade Peter Strand på Victoria Park.


Victoria Park säljer – 20 procent över värdering

Transaktioner Victoria Park säljer två fastigheter i Åhus, ur beståndet bolaget köpte av Tornet.
Försäljningspriset, 152,5 miljoner kronor, är 20 procent över värdering.


Höjt substansvärde för Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar i niomånadersrapporten ett substansvärde per aktie före utspädning på 6,78 kronor (5,17).


Victoria Park köper bostadsportfölj för 1,7 miljarder

Transaktioner Victoria Park köper en portfölj bostadsfastigheter i Eskilstuna för 1,7 miljarder kronor. Säljare är en familj genom bolaget Fogelvik Holding.