Image

Victoria Park emitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering Victoria Park emitterar icke säkerställda fyraåriga obligationer om 400 miljoner kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus fem procent. Victoria Park har dessutom säkrat finansieringen för Eskilstunaförvärvet.
Publicerad den 26 November 2014

Obligationsemissionen tecknades framför allt av institutionella investerare.

Emissionslikviden kommer att användas i Bolagets löpande verksamhet samt förvärv och andra investeringar.

Bolaget förvärvade i augusti 2014 cirka 3 100 lägenheterna belägna i Eskilstuna. Bolaget har för detta förvärv säkrat lånefinansiering om sammanlagt cirka 1,2 miljarder kronor i tre nordiska banker, av vilka två är nya kreditgivare till Victoria Park. Kreditbindningstiden uppgår till mellan tre och trettio år.

Förvärvet var villkorat av ett finansieringsförbehåll som Bolaget nu meddelat säljaren är uppfyllt. Tillträdet till fastigheterna i Eskilstuna sker så snart strukturering av fastighetsportföljen slutförts, vilket beräknas ske senast under februari 2015.

Den genomsnittliga räntan för Bolaget per den 30 september var 3,1 procent. Beaktat dessa nya lån samt det upptagna obligationslånet beräknas räntenivån uppgå till cirka 2,6 procent, givet nuvarande nivå på Stibors tremånadersränta.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Pareto Securities AB har varit arrangörer i samband med obligationsemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt arrangörerna och Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Victoria Park.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige