Image

Victoria Park närmar sig målet

Bolag Victoria Park dubblade sitt fastighetsvärde under 2014 till 5,7 miljarder kronor och kommer allt närmare sitt mål om att ha en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta.
Publicerad den 12 Februari 2015
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Efter tillträdet av beståndet bolaget köpte av Stena i Göteborg kommer Victoria Park att ha 700 000 kvadratmeter, fördelade på 8 700 lägenheter.

Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick vid årsskiftet till 8 045 kronor (7 947).

Intäkterna under 2014 ökade till 298 miljoner kronor (129).

Driftsnettot uppgick till 128 miljoner kronor (40).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 310 miljoner kronor (419), motsvarande 1,50 kronor (3,44) per aktie före utspädning, justerat för preferensaktieutdelning under perioden.

Det egna kapitalet per aktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 6,40 kronor (4,39).

Substansvärdet per aktie före utspädning uppgick till 7,32 kronor (5,19).

- Victoria Park hade en stark avslutning på året. Under det fjärde kvartalet genomförde vi ett flertal strategiska affärer som tar oss vidare mot en renodlad verksamhet med fokus på miljonprogramområdena, säger vd Peter Strand.

Under 2014 har vi dubblerat bolagets storlek från 2,9 miljarder kronor till 5,7 miljarder kronor i fastighetsvärde och med markant stärkt intjäningsförmåga som följd. Vi avser att ta fortsatta viktiga steg mot vårt långsiktiga mål om en uthyrbar yta om en miljon kvadratmeter för att ytterligare effektivisera vår förvaltning, frigöra kassaflöde för uppgraderingar och därmed fortsätta skapa aktieägarvärde, säger Peter Strand.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige