Image

Hemsö och Sveanor köper mark i Hagastaden

Transaktioner Hemsös och Sveanors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag köper mark i Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskillingen uppgår till 202 miljoner kronor.


Hemsö köper Stockholmsportfölj för 285 miljoner

Transaktioner Hemsö köper en fastighetsportfölj bestående av ett äldreboende och tre skolfastigheter belägna i Nacka, Stockholm och Sollentuna för 285 miljoner kronor.


Hemsö emitterar 750 miljoner

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 750 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga MTN program.


Hemsö köper skolfastighet i Umeå

Transaktioner Hemsö köper en skolfastighet av den personalägda friskolan Minervaskolan som i samband med förvärvet tecknar ett 20-årigt hyresavtal med Hemsö. Köpeskillingen uppgår till 135 miljoner kronor.


Hemsö köper äldreboende i Tammerfors

Transaktioner Äldreboendet är under uppförande i Tammerforsregionen i Finland och har ett värde av 70 miljoner svenska kronor.


Hemsö tecknar hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan

Uthyrning Raoul Wallenbergskolan blir operatör för den nya skola som Hemsö ska bygga i Järvastaden i Solna.


Hemsö planerar skola och förskola i Solna

Bolag Hemsö och Solna stad tecknar tomträttsavtal i syfte att uppföra och långsiktigt äga en grundskola och en förskola i det attraktiva området Järvastaden.


Första hyresavtalet är tecknat

Uthyrning Nu har det nya bolaget tecknat första kontraktet; 15 000 kvadratmeter på 20 år.


Hemsö och Sveanor bildar bolag

Bolag Hemsö och Sveanor bildar ett gemensamt projektutvecklingsbolag inriktat på Life Science fastigheter. Den potentiella projektvolymen uppgår till mer än fyra miljarder kronor.

Första hyresavtalet är tecknat

Uthyrning Nu har det nya bolaget tecknat första kontraktet; 15 000 kvadratmeter på 20 år.


Hemsö köper en skola under uppförande om 23 000 kvadratmeter i finska Björneborg. Säljare är Citycon.

Hemsö i finsk halvmiljardaffär

Transaktioner Hemsö köper en skola under uppförande i finska Björneborg (Pori) till ett värde av cirka 520 miljoner kronor. Hemsö äger sedan tidigare 17 fastigheter i Finland.


Hemsö emitterar 1 100 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 1 100 miljoner kronor inom ramen för sitt MTN-program.


Hemsö hyr ut 15 000 kvadratmeter i Gävle

Uthyrning Hemsö har tecknat nya hyresavtal med Gävle kommun och det privata äldreomsorgsföretaget Vardaga på totalt 15 000 kvadratmeter.


Hemsö rekryterar från Jernhusen

Karriär Hemsö har rekryterat Mattias Lindén som ny förvaltare. Han kommer närmast från Jernhusen och kommer nu i huvudsak att arbeta med Hemsös life science-fastigheter i Huddinge.


Hemsö emitterar till Stibor + 0,32 procent

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar ett obligationslån om 350 miljoner kronor som löper till en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta +0,32 procent.


Hemsö hyr ut i Mariestad

Uthyrning Hemsö har tecknat nytt hyresavtal med Transportstyrelsen för lokaler i fastigheten Pilen 13 i Mariestad.


Hemsö ersätter aktieägarlån genom nyemission

Ekonomi/Finansiering Hemsö återbetalar befintliga aktieägarlån om nominellt tre miljarder kronor i sin helhet. Återbetalningen finansieras genom nyemission om samma belopp. Nyemissionen sker med företrädesrätt och påverkar inte ägandet av bolaget.


Skanska och Hemsö bygger skola i Hjärup

Bygg/Arkitektur I går togs det första spadtaget för Uppåkraskolan i Hjärup, belägen mellan Malmö och Lund. Skanska har ingått ett samverkansavtal med Hemsö för att bygga skolan.


Hemsö löser in obligationslån i förtid

Ekonomi/Finansiering Hemsö utnyttjar sin rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslånet 2012/2015.


Hemsö emitterar till 0,40 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar ett obligationslån på 750 miljoner kronor inom ramen för sitt MTN-program. Lånet har en fast ränta om 0,40 procent.


Hemsö: Negativa värdeförändringar leder till minusresultat

Bolag Hemsös förvaltningsresultat uppgick till 833 miljoner kronor för helåret 2014 (674).
Negativa värdeförändringar på både fastigheter och derivat leder dock till ett resultat efter skatt på -360 miljoner kronor (528).