Image

Serneke bygger Hälsans hus i Kungshamn

Bygg/Arkitektur Serneke ska på uppdrag av Hemsö uppföra nya Hälsans hus i Kungshamn. Projektet har ett ordervärde om cirka 42 miljoner kronor.


Hemsö köper tre äldreboenden i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar tre äldreboenden under uppförande i Helsingfors- och Tammerforsregionen samt i Lojo kommun. Investeringarna uppgår totalt till 186 miljoner kronor.


Hemsö köper fastighetsportfölj i Luleå

Transaktioner Hemsö tecknar en avsiktsförklaring gällande en fastighetsportfölj bestående av fyra vård- och omsorgsboenden, en skola med tillhörande sporthall, en hälsocentral samt även en markanvisning motsvarande ungefär 30 000 kvadratmeter.


Ny CFO på Hemsö

Bolag Rutger Källén har utsetts till ny CFO på Hemsö. Han kommer närmast från tjänsten som finanschef på bolaget och efterträder Hemsös tidigare CFO Eva Bång.


Hemsös analyschef till Fastator

Karriär Fastator expanderar sin verksamhet och rekryterar Daniel Wong Katzman till bolagets investeringsteam.


Hemsö uppför äldreboende Enköping

Bygg/Arkitektur Hemsö har tecknat ett avtal med äldreomsorgsföretaget Vardaga om en nybyggnation av ett äldreboende med 54 lägenheter i Enköping.


Hemsö storköper i Finland

Transaktioner Hemsö har tecknat ett ramavtal avseende förvärv av äldreboenden, trygghetsbostäder och förskolor belägna framförallt i Storhelsingfors och Tammerfors. Säljare är YIT.


Hemsö utvecklar äldreboende i Växjö

Transaktioner Hemsö har förvärvat en fastighet i Växjö för att uppföra ett äldreboende.


Per Berggrens efterträdare klar

Karriär Hemsös vd Per Berggren lämnar under senhösten vd-stolen på Hemsö. Hans efterträdare är nu utsedd.


Hemsö hållbara obligation övertecknad på två timmar

Ekonomi/Finansiering Hemsö har som första nordiska bolag emitterat en hållbar obligation. Transaktionen fick ett starkt gensvar från marknaden. Emissionsbeloppet är en miljard kronor – orderboken uppgick till två miljarder kronor inom loppet av drygt två timmar.


Hemsö lanserar Nordens första hållbara obligation

Ekonomi/Finansiering Gröna obligationer har funnits i några år på den svenska marknaden. Hemsö tar nu ytterligare ett steg och planerar för emission av hållbara obligationer under andra kvartalet 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.


Hemsö köper äldreboende i Esbo

Transaktioner Hemsö förvärvar en fastighet under uppförande i Esbo, Finland. Fastigheten är avsedd för äldreboende och hyreslägenheter.


Byggnaderna ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver.

NCC bygger ny Raoul Wallenbergskola

Bygg/Arkitektur NCC bygger en ny skola i Järvastaden. Hyresgäst blir Raoul Wallenbergskolan och långsiktig ägare är Hemsö Fastighets AB.


Hemsös CFO Eva Bång slutar

Karriär Hemsös CFO och vice vd Eva Bång har valt att lämna Hemsö för att påbörja en tjänst som Global CFO på Ikea Centres i Leiden, Nederländerna.


Hemfosa rekryterar från Hemsö

Bolag Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare.


Hemsö uppför äldreboende i Tyresö

Transaktioner Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö utanför Stockholm för att uppföra ett äldreboende.


Hemsös och Sveanors dotterbolag tilldelas hyreskontrakt

Bygg/Arkitektur Stockholms Läns Landsting har fattat beslut om att tilldela Hemsös och Sveanors dotterbolag Vitartes ett hyreskontrakt avseende nya S:t Eriks Ögonsjukhus.


Per Berggren slutar som vd för Hemsö

Bolag Efter sex år som vd för Hemsö har Per Berggren informerat styrelsen om att han avser att sluta vid årsskiftet.


Hemsö köper i Tyskland

Transaktioner Hemsö förvärvar två äldreboenden i Bremen i Tyskland för 116 miljoner kronor. Hemsös fastighetsportfölj i Tyskland består därmed av 32 fastigheter.


Nytt sjukhus i Barkarby

Bygg/Arkitektur Hemsö har, i ett inledande skede, tagit hjälp av Capio för att utforma sjukhusets lokaler. Barkarby sjukhus planeras få en yta på 36 000 kvadratmeter.