Image
Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö tänker utveckla kommunal grundskola i Hässleholm

Bygg/Arkitektur Hemsö och Hässleholms kommun avser att teckna ett samarbetsavtal för att anpassa tidningen Norra Skånes tidigare lokaler till skolverksamhet.


Hemsö köper tre fastigheter i Tammerfors.

Hemsö förvärvar tre social- och hälsovårdsfastigheter i Tammerfors

Transaktioner Tammerfors stad säljer två familjestödscenter och ett aktivitetscenter till Hemsö. Verksamheten i fastigheterna fortsätter med 15–20 års hyresavtal. Investeringen uppgår till 8,5 miljoner euro.


Capella, huset som vårdbolaget Medtanken ska flytta in i

Ny hyresgäst klar till Karlastaden

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 12-årigt hyresavtal om cirka 1 000 kvadratmeter med vårdbolaget Medtanken Group. Verksamheten öppnar våren 2024.


Hemsö rekryterar två nya chefer.

Hemsö anställer två nya chefer

Karriär Hemsö rekryterar en ny chef till region Syd och ny HR-chef.


Vänersborgs Tingsrätt ska stå klar 2026

Serneke bygger ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Bygg/Arkitektur Serneke och Hemsö Fastigheter AB har tecknat ett totalentreprenadavtal gällande nya lokaler för Vänersborgs Tingsrätt. Projektet genomförs i samverkan och omfattar demontering av befintliga byggnader samt nybyggnation av cirka 6 850 kvadratmeter lokalyta. Ordervärdet uppgår till cirka 285 miljoner kronor.


Hemsös vd Nils Styf.

Över tre miljarder i hyresintäkter för Hemsö

Bolag Under årets första nio månader har Hemsö fått in över tre miljarder kronor i hyresintäkter, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2021.


Hemsö förvärvar sjukhus i Finland.

Hemsö förvärvar sjukhus i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar Kymmenedalens psykiatriska sjukhus i Kouvola av Kymsote (samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen). Verksamheten kommer fortsatt att drivas av Kymsote och hyresavtalet löper på 20 år. Investeringen uppgår till 13,7 miljoner euro.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö utvecklar idrottsanläggning i Bromma

Bygg/Arkitektur Hemsö har erhållit en markanvisning av Stockholms stad för utveckling av en 10 000 kvadratmeter stor idrottsanläggning i Bromma i Stockholm.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö höjer kreditfaciliteter till 13,5 miljarder kronor

Bolag Hemsö har ökat sina kreditfaciliteter med 2 miljarder kronor, varav 1 miljard kronor från Handelsbanken och 1 miljard kronor ökning av teckningsåtagandet med Tredje AP-fonden.


Hemsö utvecklar äldreboende i Nacka.

Hemsö utvecklar äldreboende i Nacka

Bygg/Arkitektur Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Ambea gällande utbyggnad, modernisering och vidareutveckling av Villa Sarvträsk, ett befintligt äldreboende i Nacka. Investeringen uppgår till cirka 130 miljoner kronor.


Hemsö har fått en markanvisning för att bygga en ny idrottsanläggning med bland annat två hockeyrinkar åt Djurgården Hockey.

Här är Hemsös framtida uppdrag för anrika hockeyklubben

Bygg/Arkitektur Hemsö ska bygga en ny idrottsanläggning för den nyligen degraderade storklubben. Fastighetssverige berättar mer.


Hemsös vd Nils Styf.

Stabilt första halvår för Hemsö

Bolag Hemsö presenterar en stabil rapport för årets första halvår, trots det osäkra omvärldsläget.


Regionens hus.

Vacse köper Regionens hus i Skövde av Hemsö

Transaktioner Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde "Regionens Hus" av Hemsö via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bland andra Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner kronor före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö köper äldreboende i Tyskland

Transaktioner Hemsö utökar sin portfölj och förvärvar ett äldreboende i Chemnitz i Tyskland. Investeringen uppgår till 19 miljoner euro.


Ilija Batljan.

SBB säljer i Sverige och Norge för 860 miljoner

Transaktioner SBB fortsätter att vara i säljartagen och avyttrar tre projektfastigheter i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter till Hemsö, där Hemsö övertar ansvaret för finansiering av projekten. SBB säljer även en kontorsfastighet i Norge till lokala investerare.


Ljungskileskolan.

Hemsö utvecklar grundskola i Ljungskile

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar en ny F-9 grundskola med en fullstor idrottshall samt en mindre idrottssal i Ljungskile. Den nya skolan ska ge plats för cirka 1 000 elever. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Uddevalla kommun.


Svindersviks skola.

Hemsö köper och utvecklar skola i Nacka

Transaktioner Hemsö har förvärvat Svindersviks skola i centrala Nacka. Säljare är Atrium Ljungberg. Hemsö avser att utveckla fastigheten genom om- och tillbyggnation för att kunna erbjuda fler ändamålsenliga lokaler för barnomsorg, utbildning och idrott.


Hemsö utvecklar Vänersborgs nya tingsrätt.

Hemsö utvecklar Vänersborgs nya tingsrätt

Bygg/Arkitektur Hemsö har tilldelats hyresavtalet för den nya Tingsrätten i Vänersborg. Hyresavtalet med Domstolsverket är på 15 år. Investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Hemsö genomför projektet i samarbete med Fojab.


Hemsö utvecklar äldreboende i Bredäng för Attendo.

Hemsö utvecklar äldreboende i Bredäng

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett äldreboende, ett korttidsboende och ett LSS-boende i Bredäng, i södra Stockholm. För äldreboende har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Attendo. Den totala investeringen uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Byggstart sker under det första kvartalet 2023. Färdigställande sker det tredje kvartalet 2024.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö och Hoivamme utvecklar äldreboendeportfölj om 50 miljoner euro

Bolag Hemsö har inlett ett strategiskt samarbete med den finska vårdoperatören Hoivamme som tillhandahåller äldreomsorg. Hemsö och Hoivamme har tecknat ett avtal där Hemsö finansierar nyproduktionsprojekt och blir långsiktig ägare av fastigheterna. Hoivamme tecknar 15-åriga hyresavtal för de färdigställda fastigheterna.