Image
Riksbyggen byggstartar 120 hyresrätter i Västerås.

Riksbyggen byggstartar 120 hyresrätter i Västerås

Bygg/Arkitektur I augusti startar Riksbyggen byggandet av 120 hyresrätter i Råby i Västerås. Inflyttningen kommer att ske i tre etapper med start i juni 2022. Riksbyggen har tecknat avtal med entreprenören HMB Construction AB för genomförande av projektet.


Nils Styf.

Stabilt från Hemsö

Bolag Företaget ökade resultat och intäkter under årets första sex månader.


Fräsen 1 i Täby.

Kungsleden säljer vakant fastighet

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Fräsen 1 till Hemsö för 32 miljoner kronor. Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor.


Hemsö utvecklar grundskola och äldreboende i Sandarna i Göteborg.

Hemsö utvecklar grundskola och äldreboende i Göteborg

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar en ny grundskola och ett nytt äldreboende i området Sandarna i Göteborg. Verksamheterna kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet.


Hemsö utvecklar äldreboende i Täby.

Hemsö utvecklar äldreboende i Täby

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende i Täby. Projektet kommer att upphandlas som en totalentreprenad i enlighet med LOU och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Täby kommun.


Hemsö bygger i Staffanstorp.

Hemsö utvecklar grundskola och förskola i Staffanstorp

Bygg/Arkitektur Hemsö har tilldelats mark i Staffanstorp för att utveckla en ny grundskola samt förskola. Grundskolan omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med tio avdelningar för totalt 200 barn. Investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för grundskolan.


Stavsborgsskolan.

Hemsö utvecklar ny skola i Nacka

Bygg/Arkitektur Tillsammans med Nacka kommun skapar Hemsö en ny grundskola i Älta som ersätter nuvarande Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och befintliga lokaler räcker inte till för framtida behov. Investeringen uppskattas till 500 miljoner kronor och ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.


Peab bygger för Hemsö i Södertälje.

Peab bygger för Hemsö i Södertälje

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett vård- och omsorgsboende i Södertälje, söder om Stockholm. Beställare är Hemsö och kontraktssumman uppgår till 145 miljoner kronor.


Hemsö utvecklar äldreboende och förskola i Upplands Väsby

Bygg/Arkitektur Hemsö har erhållit en markoption av Upplands Väsby kommun för uppförande av ett äldreboende och en förskola. En avsiktsförklaring har tecknats med Stockholms Sjukhem för förhyrning av äldreboendet med 80 platser.


Hemsö utvecklar ny skola i Finland

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar en ny skola för musikundervisning, Joensuu Konservatoriet i Finland. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Joensuu stad. Investeringen uppgår till cirka 140 miljoner kronor.


Nils Styf.

Här är Hemsös framgångsformel i nuvarande kristider

Bolag Så här satsar företaget så att det kan växa sig ännu större. Hemsös vd Nils Styf kommenterar för Fastighetssverige efter delårsrapporten.


Hemsö utvecklar åt Internationella engelska skolan i Trelleborg.

Hemsö utvecklar ny skola i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Hemsö har tilldelats mark i Trelleborg för att utveckla en ny grundskola, förskola samt en idrottsanläggning. Grundskolan kommer att ge plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Investeringen uppgår till drygt 400 miljoner kronor. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella engelska skolan för den nya grundskolan.


Staffan Arwidi lämnar Vasakronan efter tolv år för att bli transaktionschef på Hemsö.

Det lockade Staffan Arwidi till Hemsö

Bolag Efter tolv år på Vasakronan som senior investment manager har Staffan Arwidi bestämt sig för att anta rollen som ny transaktionschef på Hemsö. För Fastighetssverige berättar han om vad som lockade med det nya jobbet och hur det känns att lämna Vasakronan efter så många år.


Hemsös vd Nils Styf vill ha andra perspektiv på den digitala utvecklingen.

Hemsös rekryteringskrav: Ingen erfarenhet av fastighetsbranschen

Bolag Mitt under den brutala världskrisen nyanställer Hemsö ett antal viktiga roller i bolaget. Bland annat tillsätter man en innovationsledare och en digitaliseringschef, roller som inte tidigare funnits, som ska utveckla den digitala satsningen. Ingen av de nyanställda har någon tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen, och det var en egenskap man specifikt letade efter i rekryteringen.


Hemsö, med vd Nils Styf, nyanställer till flera olika roller.

Hemsö nyanställer till flera roller

Karriär Hemsö rekryterar ny transaktionschef och ny kommunikationschef samt två nya medarbetare inom projektutveckling. Hemsö gör dessutom en satsning inom innovation och digitalisering och har nyligen anställt en innovationsledare och en digitaliseringschef.


Hemsö köper i Finland.

Hemsö förvärvar utbildningsfastigheter i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar en gymnasieskola i Jyväskylä samt en universitetsbyggnad i Helsingfors. I tillägg stärker Hemsö sin position i Åbo genom ett förvärv av aktier i Turku Technology Properties Oy. Den totala investeringen uppgår till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor.


Hemsös vd Nils Styf säger att man vill fortsätta växa i Tyskland.

Hemsö fortsätter investera i Tyskland: "Osäkerheten är något positivt för oss"

Bolag Hemsö fortsätter att utöka sin fastighetsportfölj i Tyskland. I och med sin nya rättsfastighet äger och förvaltar bolaget nu fastigheter för över åtta miljarder i landet.
– Investerarna har inte upptäckt den här marknaden än så som man gjort i Sverige, säger Nils Styf, vd för Hemsö.


Jens Nagel.

Hemsö köper rättsfastighet i Tyskland

Transaktioner Hemsö utökar fastighetsportföljen i Tyskland och förvärvar en utbildningsfastighet för rättsväsendet i Wiesbaden. Investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med tyska staten.


Bettorp äldreboende.

NCC utvecklar och bygger vård- och omsorgsboende i Örebro

Bygg/Arkitektur NCC utvecklar och bygger ett vård- och omsorgsboende i Örebro, med kommunen som hyresgäst. Hemsö Fastighets AB kommer bli den långsiktiga ägaren av fastigheten och förvärvar projektet när boendet är färdigställt.


Hemsö erhåller kreditbetyget A från Fitch

Bolag Hemsö har erhållit det långsiktiga kreditbetyget A med stabila utsikter från ratinginstitutet Fitch Ratings. Samtidigt erhölls även det kortsiktiga kreditbetyget F1+.