Image
Nils Styf.
Nils Styf. Bild: Hemsö.

Starkt kvartal för Hemsö

Bolag Hemsös tredje delårsrapport för året visar ökade hyresintäkter på 10 procent och ett förvaltningsresultat som ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period 2020.
Publicerad den 28 Oktober 2021

Sammanfattning januari – september 2021:
Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 2 668 mkr (2 432).
Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 1 587 mkr (1 408).
Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 4 908 mkr (632) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 139 mkr (-92).
Periodens resultat efter skatt ökade till 5 404 mkr (1 532).
Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 73 516 mkr (59 658).

Under perioden förvärvades 35 fastigheter (20) för 3 218 mkr (1 477) och 4 fastigheter (9) avyttrades för 145 mkr (108).

– Ytterligare ett starkt kvartal har passerat. Många kommuner väljer mixen att både äga och hyra samhällsfastigheter. Under kvartalet har vi inlett flera nya samarbeten, bland annat med Järfälla kommun om utvecklingen av Barkarby sjukhus. I nära samverkan med våra hyresgäster säkerställer vi långsiktigt hållbara samhällsfastigheter för de som vistas i husen och för samhället i stort. Jag är stolt över förtroendet och över vårt bidrag till samhället, säger Nils Styf, vd, Hemsö.

- Susanna Sundström
susanna@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY