Image

Hemsö uppför ny skola i Borstahusen

Bygg/Arkitektur Den nya grundskolan i Borstahusen utanför Landskrona uppförs med Thage i Skåne AB som entreprenör och Internationella Engelska skolan blir ny hyresgäst.


Hemsö köper äldreboende i Södertälje

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende under uppförande i Södertälje. Fastighetsvärdet beräknas efter färdigställande att uppgå till 145 miljoner kronor.


Hemsö köper Life Sciencefastighet i Huddinge

Transaktioner Hemsö förvärvar Life Sciencefastigheten Technology for Health i Huddinge utanför Stockholm.


Hemsö emitterar till 0,85 procent

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 300 miljoner kronor inom ramen för bolagets MTN program.


Exerton säljer till Hemsö i Sollentuna

Transaktioner Exerton säljer fastigheten Träkolet 16 i Sollentuna för 289 miljoner kronor till Hemsö.
Exerton köpte fastigheten i slutet av 2014.


Egain och Hemsö utökar samarbetet

Energi/miljö I och med Hemsös ökade ambition att minska sin energianvändning med 30 procent till år 2020 utökas nu samarbetet med Egain till att omfatta ytterligare ett 30-tal av Hemsös äldreboenden i landet.


Serneke säljer till Hemsö i Göteborg och Skövde

Transaktioner Serneke har sålt en fastighet vid Karlavagnsplatsen i Göteborg till Hemsö för 96 miljoner kronor. Dessutom säljer man Regionens Hus i Skövde.


Hemsö ökar fokus på förvaltning och projektutveckling

Bolag I syfte att skapa ett ökat fokus på förvaltning och projektutveckling tillsätter Hemsö en fastighetschef och en projektutvecklingschef.


Hemsö köper mer i Tyskland

Transaktioner Hemsö köper ytterligare två äldreboenden i städerna Darmstadt och Hadamar i Tyskland. Hemsö har under året förvärvat sex fastigheter för äldreboende på den tyska marknaden för totalt 649 miljoner.


Hemsö emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 600 miljoner kronor inom ramen för bolagets befintliga MTN program. Det nya lånet förfaller i januari 2018 och löper med en rörlig ränta om tre månader Stibor plus 0,70 procent.


Hemsö köper två äldreboenden i Tyskland

Transaktioner Hemsö köper ytterligare två äldreboenden i Tyskland för cirka 185 miljoner kronor.


Vitartes köper mark i Hagastaden

Transaktioner Hemsös och Sveanors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i den framväxande Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskillingen uppgår till 202 miljoner kronor.


Hemsö bygger ny grundskola i Landskrona

Bygg/Arkitektur Hemsö har fått en marktilldelning i Landskrona för att uppföra en grundskola. Hyresgäst blir Internationella Engelska skolan som tecknat ett 20-årigt hyresavtal. 


Savills får uthyrningsuppdrag av Hemsö

Uthyrning Savills har fått i uppdrag av Hemsö att hyra ut vakanser i fastigheten Tegen 6 i Solna, mest känd för att inhysa polisen och Solna tingsrätt som de stora hyresgästerna.


Hemsö och Sveanor bildar nytt projektutvecklingsbolag

Bolag Hemsö Fastighets AB och Sveanor Fastigheter AB bildar ett gemensamägt projektutvecklingsbolag. Bolagets namn blir Vitartes AB.


Hemsö utvecklar Sandbyhov i Norrköping

Bygg/Arkitektur Hemsö kommer att uppföra ett äldreboende i området Sandbyhov i Norrköping. Investeringsvärdet uppskattas till 145 miljoner kronor och sker på mark som Hemsö äger sedan tidigare.


Hemsö köper mer i Finland

Transaktioner Hemsö köper en portfölj om tre äldreboenden i Finland. Fastigheternas värde exklusive transaktionskostnader uppgår till cirka 307 miljoner kronor (33 miljoner euro).


Hemsö emitterar ytterligare 300 miljoner

Bolag Hemsö emitterar 300 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program.


Hemsö köper sitt första trygghetsboende i Sverige

Transaktioner Hemsö köper ett trygghetsboende under uppförande i centrala Motala. Värdet kommer att uppgå till 97 miljoner kronor efter färdigställande. Säljer gör Scandinavian Property Development och KIAB Fastigheter tillsammans med Peab.


Hemsö emitterar 300 miljoner

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 300 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga MTN-program.