Image

Hemsö köper i Berlin och Köln

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende på Uhllsteinstrasse i Berlin samt ett äldreboende på Neusser Strasse i Köln till ett sammanlagt värde av 225 miljoner kronor.


Hemsö köper vårdcentral i Jönköping

Transaktioner Hemsö köper Hälsans vårdcentral i Jönköping till ett värde om 200 miljoner kronor. Hyresgäst är Landstinget i Jönköpings län med en lång återstående kontraktstid.


Och äldreboende i Dresden

Transaktioner Hemsö köper Waldpark äldreboende med en yta på 3 700 kvadratmeter i området Blasewitz i Dresden till ett värde om 60,1 miljoner kronor.


Newsflash

Hemsö miljardköper rättsfastigheter

Transaktioner Hemsö köper en portfölj med rättsfastigheter till ett värde av två miljarder kronor.

Hemsö köper vårdcentral i Jönköping

Transaktioner Hemsö köper Hälsans vårdcentral i Jönköping till ett värde om 200 miljoner kronor. Hyresgäst är Landstinget i Jönköpings län med en lång återstående kontraktstid.

Och äldreboende i Dresden

Transaktioner Hemsö köper Waldpark äldreboende med en yta på 3 700 kvadratmeter i området Blasewitz i Dresden till ett värde om 60,1 miljoner kronor.


Hemsö emitterar 500 miljoner under MTN program

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 500 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga MTN program.


Hemsö öppnar kontor i Finland

Bolag Hemsö öppnar kontor i Finland och anställer Jarkko Leinonen som chef för den finska verksamheten.


Hemsö vill bygga i Järfälla

Transaktioner Hemsö har tecknat ett avtal med Järfälla kommun om framtida markförvärv i västra delen av Barkarbystaden. Syftet med avtalet är att utreda förutsättningarna för att uppföra en vårdanläggning för sjukhus, friskvård och rehabilitering.


Hemsös chefsjurist till CBRE

Karriär CBRE har rekryterat Hemsös chefsjurist som COO.


Hemsö rekryterar från Peab

Karriär Hemsö har anställt Karin Månsson, som kommer att arbeta med projektutveckling och förvaltning inom region Syd. Hon kommer närmast från Peab.


Hemsö: Ökat förvaltningsresultat men värdeförändringar ger minusresultat

Bolag Hemsös förvaltningsresultat uppgick för årets första kvartal till 168 miljoner kronor (146).
Negativa värdeförändringar leder till ett resultat på -127 miljoner kronor (152).


Hemsö gör sitt första förvärv i Borlänge

Transaktioner Hemsö förvärvar två nybyggda omsorgsfastigheter i Borlänge till ett värde av 95,5 miljoner kronor. Säljare är Borlänges kommunala bostadsbolag AB Stora Tunabyggen.


Hemsö emitterar 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 350 miljoner kronor under sitt MTN-program


Hemsö bygger skola i Linköping

Bygg/Arkitektur Hemsö bygger en skola i exploateringsområdet Ullstämma i Linköping. Skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever för både förskola och skola till och med årskurs 6. Nybyggnationen innebär en investering i storleksordningen 100 miljoner kronor.


Hemsö köper förskolor i Stockholm

Transaktioner Hemsö har träffat ett samarbetsavtal med Turako Fastighetsutveckling i syfte att utveckla förskolor i Stockholm med kranskommuner. Avtalet uppgår till 120 miljoner kronor.


Hemsö storköper i Finland

Transaktioner Hemsö köper en portfölj med 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter i Finland.
Fastighetsvärdet ligger på cirka 100 miljoner euro, motsvarande cirka 855 miljoner kronor.


Oförändrat från Hemsö

Bolag Hemsös förvaltningsresultat landade på 674 miljoner kronor för helåret 2013 (674).


Hemsö renoverar skola för 32 miljoner

Bygg/Arkitektur Hemsö har genomfört en om- och tillbyggnation av Kullaviks Montessoriskola. Totalt har Hemsö investerat närmare 32 miljoner kronor i projektet.


Hemsö och Sveanor i miljardsatsning i Huddinge

Bygg/Arkitektur Hemsö och norska Sveanor bygger ett 35 000 kvadratmeter stort utbildnings- och forskningscenter vid Karolinska Huddinge. KTH blir den största hyresgästen.


Hemsö ger byggorder till NCC

Bygg/Arkitektur Nu ska NCC bygga om i S:t Lars i Lund på uppdrag av Hemsö. I byggnaden där Medicinskt Centrum tidigare hade sina lokaler ska en skola och ett äldreboende finnas.


Hemsö emitterar 500 miljoner

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 500 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga MTN-program.