Image

Hemsös 2011-resultat 433 miljoner

Bolag Hemsö har nu kommit med sin första verksamhetsberättelse. För 2011 redovisas ett resultat före värdeförändringar på 433 miljoner kronor.


Skatter och Hemsö-värden tynger Kungsleden

Bolag Kungsledens resultat efter skatt uppgick till 113 miljoner kronor (406) för årets första kvartal. Minskningen beror till största del på reserveringen för skattekostnader för de nyligen komna skattedomarna och lägre resultat från Hemsö som redovisade lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter.


Hemsö väljer förvaltare i Stockholmsregionen

Bolag Hemsö har valt förvaltare för 19 samhällsfastigheter i Stockholmsregionen.


Hemsö rekryterar kommundirektör

Karriär Hemsö stärker sin kommunsatsning och rekryterar en före detta kommundirektör.


Akelius säljer kommersiellt

Transaktioner Akelius fortsätter att sälja ur sin portfölj med kommersiella fastigheter i Sverige. Den här gången säljer bolaget samhällsfastigheter för cirka 400 miljoner kronor.


Hemsö säljer i Göteborg

Transaktioner Hemsö genomför sin enda försäljning under året, ett äldreboende i Göteborg.


Hemsö köper äldreboende i Västerås

Transaktioner Fastighetsbolaget Hemsö förvärvar fastigheten Lövhagen 29, ett äldreboende, i Västerås till ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor exklusive transaktionskostnader.


Hemsö köper i Täby

Transaktioner Hemsö köper tre vårdfastigheter i Täby av Besqab för 52 miljoner kronor.


Hemsö köper för 71 miljoner kronor

Transaktioner Hemsö köper en skolbyggnad i Krokslätt strax söder om centrala Göteborg, för 71 miljoner kronor.


Hemsö köper av Peab

Transaktioner Hemsö köper en om- och tillbyggd ny förskola i Tullinge, Botkyrka av Peab för 45,5 miljoner kronor.


”Vi tar ett grepp om
äldreboendemarknaden i Tyskland”

Expo Real Hemsös vd Per Berggren är på Expo Real bland annat för att leta lämpliga äldreboenden att köpa.
Och han har redan sett flera intressanta objekt.
- Det finns alltid möjligheter när man går in på en ny marknad, säger Per Berggren.


Hemsö utnyttjar option i Väsby

Transaktioner Hemsö köper Peabs andel i joint venture-bolaget som har uppfört en gymnasieskola i Upplands Väsby.
Hemsö har haft en option på affären sedan den gjordes upp i maj 2009, och utnyttjar nu optionen.


Hemsö köper skolor av Riksbyggen

Transaktioner Hemsö fastighets köper två skolfastigheter i centrala Norrköping av Riksbyggen för 98 miljoner kronor.


Hemsö köper av Kungsleden

Transaktioner Hemsö köper tre fastigheter av Kungsleden, som äger 50 procent av Hemsö. Det underliggande värdet är 152 miljoner kronor.


Hemsö köper skola i Lysekil

Transaktioner Hemsö köper Lysekils gymnasium av privatägda Skeppshavet AB för 180 miljoner kronor. Hemsö övertar gymnasiet när byggnaden är färdigställd, enligt planerna i februari 2012.


Hemsö rekryterar finanschef från Unibail-Rodamco

Karriär Hemsö har rekryterat en finanschef. Hon kommer närmast från Unibail-Rodamco.


Atrium Ljungberg plockar tillbaka CFO

Karriär Atrium Ljungberg har rekryterat en ny finanschef, en kvinna som lämnade Atrium Ljungberg för bara ett knappt halvår sedan. Hon efterträder Ingalill Berglund, som blir ny vd i april.


Hemsö rekryterar två nyckelpersoner

Karriär Hemsö fortsätter att rekrytera nyckelpersoner. Nu presenterar man två nya rekryteringar, varav en kommer från en vd-post.


Hemsö rekryterar regionchef för Stockholm

Karriär Hemsö har rekryterat en regionchef för beståndet i Stockholm, Uppsala och Gävle. Han kommer närmast från Profi Fastigheter.


Kungsleden säljer
stort till Hemsö

Transaktioner Kungsleden miljardsäljer till Hemsö, som Kungsleden äger tillsammans med Tredje AP-fonden.