Image

Något minskat resultat för Hemsö

Bolag Hemsös resultat efter skatt uppgick till 152 miljoner kronor (169) för årets första kvartal.


Sveafastigheter köper av Hemsö

Transaktioner Sveafastigheter köper, tillsammans med samarbetspartnern Residenset, 15 omsorgsfastigheter av Hemsö.


Hessius ny ordförande i Hemsö

Bolag I och med att AP 3 nu är ensam ägare till Hemsö lämnar de som har representerat Kungsleden Hemsös styrelse.


Hemsö öppnar kontor i Berlin

Bolag Hemsö utökar sitt bestånd av fastigheter i Tyskland. Nyligen köptes ett äldreboende i Berlin. Samtidigt med expansionen öppnar Hemsö ett kontor på Kürfurstendam i Berlin.


Hemsö upprättar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Hemsö har upprättat program för emission av företagscertifikat uppgående till två miljarder kronor. Bolaget har också tecknat en ny lånefacilitet om cirka 2,6 miljarder kronor, vilket innebär att hälften av Hemsös refinansieringsbehov under 2013 är säkerställt.


Hemsö certifierar i Rosengård

Energi/miljö Vid årsskiftet blev Hemsös största fastighet i Rosengård, Malmö, klar för en Green Building-certifiering.


Hemsö anställer hållbarhetsansvarig

Karriär Hemsö anställer Emma Weman i rollen som hållbarhetsansvarig.

Hemsö certifierar i Rosengård

Energi/miljö Vid årsskiftet blev Hemsös största fastighet i Rosengård, Malmö, klar för en Green Building-certifiering.


Kungsleden säljer Hemsö

Transaktioner Kungsleden säljer nu sitt hälftenägande i Hemsö. Aktien steg i fredags kraftigt på Stockholmsbörsen.


...och miljardköper av Hemsö

Transaktioner I samband med aktieaffären tecknar Kungsleden och Hemsö ett avtal om att Kungsleden köper 15 samhällsfastigheter för 1 600 miljoner kronor.


Hemsö tecknar 15-årigt avtal med polisen

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten i Västerbotten som inkluderar en utbyggnation av polishuset i Umeå. Entreprenaden uppgår till 128 miljoner och utförs av Rekab Entreprenad. Dessutom har Hemsö förlängt ett omfattande hyresavtal med försäkringskassan i Östersund.


Hemsö köper av kinesisk affärsman

Transaktioner Hemsö köper patienthotellet i Danderyd, norr om Stockholm. Säljare är en kinesisk affärsman.


Hessius efterlyser större affärer

Bolag Tredje AP-Fondens vd Kerstin Hessius vill öka i fastigheter.
- Problemet är att hitta en tillräckligt stor exponering, säger hon.


Hemsö köper polishuset i Rosengård…

Transaktioner Hemsö köper det nybyggda polishuset i Rosengård, Malmö, av Skanska för 137 miljoner kronor.


…och ett äldreboende i Berlin

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende i Berlin, Tyskland för 118 miljoner kronor.


Erséus: Renodling och försäljning av Hemsö

Bolag Kungsleden ska fokusera på helägda kommersiella fastigheter. När rätt tillfälle ges kommer bolaget att sälja sin del av Hemsö, enligt vd Thomas Erséus.


Stora Samhällsbyggarpriset utdelat

Event Stora Samhällsbyggarpriset tilldelades en fastighet strax utanför Stockholm ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.


Kungsleden: Kan komma att sälja Hemsö

Bolag Det är, enligt vd Thomas Erséus, inte osannolikt att Kungsleden säljer sina 50 procent av Hemsö när det femåriga aktieägaravtalet med Tredje AP-fonden löper ut.


Planerad 900-miljonersaffär i hamn

Transaktioner Kungsleden säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor.


Hemsö hyr ut 4 000
kvadratmeter till Västerås stad

Uthyrning Hemsö har tecknat ett femårigt avtal med Västerås stad för uthyrning av 4 000 kvadratmeter till kommunal gymnasieverksamhet. Lokalerna ligger centralt belägna med anknytning till Mälardalens högskola.


Hemsö emitterar obligationslån

Bolag Hemsö emitterar ett treårigt obligationslån om 750 miljoner kronor.