Image

Hemsö emitterar en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar en miljard kronor inom ramen för sitt MTN-program.


Hemsö rekryterar regionchef

Karriär Hemsö rekryterar en ny regionchef. Hon kommer närmast från GE Capital Real Estate.


Hemsö köper i Göteborg

Transaktioner Hemsö köper vårdfastigheten Brämaregården 80:1 i Kvillebäcken, Göteborg för 90 miljoner kronor.


Hemsö tar första steget in i Finland

Transaktioner Hemsö gör nu sitt första förvärv i Finland – 16 300 kvadratmeter i Åbo.


Hemsö i renoveringssamarbete

Bolag Hemsö har i ett unikt samarbete helrenoverat Torpa vårdcentral i Vänersborg till en av de mest moderna i Västra Götalandsregionen. Hemsö och den privata vårdaktören Medpro Clinic har tänkt i nya banor och investerat sex miljoner kronor i projektet.


Hemsö höjer ramen till fem miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö höjer ramen på sitt certifikatsprogram till fem miljarder kronor.


Hemsö investerar en kvarts miljard kronor i det nya utbildningsnavet Grenverket.

Hemsö investerar kvarts miljard i Lund

Bygg/Arkitektur Hemsö investerar drygt 250 miljoner kronor i en ombyggnation av en fastighet i befintligt bestånd i Lund. Målsättningen är att skapa Grenverket - ett nav för utbildning.


Hemsö emitterar halv miljard under sitt MTN-program

Ekonomi/Finansiering Hemsö har genomfört en emission om 500 miljoner kronor under MTN-programmet.


Hemsö emitterar obligationer för en miljard

Ekonomi/Finansiering Hemsö har genomfört en första emission om en miljard kronor under sitt MTN-program.


Hemsö etablerar MTN-program om sex miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö etablerar ett MTN-program med en ram uppgående till sex miljarder kronor för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.


Hemsö köper av Upplands Väsby kommun

Transaktioner Hemsö Fastighets AB förvärvar grundskolan Söderviksskolan, Eds förskola och äldreboendet Hedvigsgården i Upplands Väsby kommun.


Hemsö bygger ny skola i Linköping

Uthyrning Hemsö har vunnit en upphandling gällande nybyggnation av en skolfastighet i Linköping. Skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan beräknas vara färdigställd i juni 2015.


Hemsös Gotlandsaffär klar

Transaktioner I går klubbade regionfullmäktige på Gotland igenom beslutet att sälja fyra samhällsfastigheter till Hemsö. Värdet i affären uppgår till 319 miljoner kronor.


Ex-politiker ny ordförande i Hemsö

Bolag En tidigare minister blir ny ordförande i Hemsö.


Hemsö: Liten påverkan av JB-konkurs

Bolag Den konkursade friskoleoperatören JB Education, var hyresgäst hos Hemsö på sju orter.
Hemsö menar att hyresavteln till stora delar tas över av andra skoloperatörer och att konkursen inte kommer att påverka resultatet i någon större utsträckning.


Hemsö höjer rambelopp på certifikatsprogram

Ekonomi/Finansiering Hemsö höjer rambeloppet på sitt certifikatsprogram från två till tre miljarder kronor.


Kuststaden köper Åkermanska

Transaktioner Vid sidan av Hemsös stora affär på Gotland såldes också seniorboendet Åkermanska. Köpare här är Kuststaden AB, som förra året etablerade sig i Visby då man köpte flera fastigheter av Kastalen.


Hemsö investerar på Gotland

Transaktioner Hemsö förvärvar totalt 14 samhällsfastigheter av Region Gotland och Gotlandshem till ett värde av 456 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs till 90 procent av äldreboenden.

Kuststaden köper Åkermanska

Transaktioner Vid sidan av Hemsös stora affär på Gotland såldes också seniorboendet Åkermanska. Köpare här är Kuststaden AB, som förra året etablerade sig i Visby då man köpte flera fastigheter av Kastalen.


Hemsö köper i Tyskland

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende i Tyskland för 127 miljoner kronor.


Sagax in i Hemsö

Bolag Sagax köper 15 procent av Hemsö. Investeringen ligger på 285 miljoner kronor, och betalningen sker med stamaktier i Sagax genom en riktad nyemission.

Sagax emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.