Image

Hemsö köper av kinesisk affärsman

Transaktioner Hemsö köper patienthotellet i Danderyd, norr om Stockholm. Säljare är en kinesisk affärsman.


Hessius efterlyser större affärer

Bolag Tredje AP-Fondens vd Kerstin Hessius vill öka i fastigheter.
- Problemet är att hitta en tillräckligt stor exponering, säger hon.


Hemsö köper polishuset i Rosengård…

Transaktioner Hemsö köper det nybyggda polishuset i Rosengård, Malmö, av Skanska för 137 miljoner kronor.


…och ett äldreboende i Berlin

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende i Berlin, Tyskland för 118 miljoner kronor.


Erséus: Renodling och försäljning av Hemsö

Bolag Kungsleden ska fokusera på helägda kommersiella fastigheter. När rätt tillfälle ges kommer bolaget att sälja sin del av Hemsö, enligt vd Thomas Erséus.


Stora Samhällsbyggarpriset utdelat

Event Stora Samhällsbyggarpriset tilldelades en fastighet strax utanför Stockholm ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.


Kungsleden: Kan komma att sälja Hemsö

Bolag Det är, enligt vd Thomas Erséus, inte osannolikt att Kungsleden säljer sina 50 procent av Hemsö när det femåriga aktieägaravtalet med Tredje AP-fonden löper ut.


Planerad 900-miljonersaffär i hamn

Transaktioner Kungsleden säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor.


Hemsö hyr ut 4 000
kvadratmeter till Västerås stad

Uthyrning Hemsö har tecknat ett femårigt avtal med Västerås stad för uthyrning av 4 000 kvadratmeter till kommunal gymnasieverksamhet. Lokalerna ligger centralt belägna med anknytning till Mälardalens högskola.


Hemsö emitterar obligationslån

Bolag Hemsö emitterar ett treårigt obligationslån om 750 miljoner kronor.


Hemsös 2011-resultat 433 miljoner

Bolag Hemsö har nu kommit med sin första verksamhetsberättelse. För 2011 redovisas ett resultat före värdeförändringar på 433 miljoner kronor.


Skatter och Hemsö-värden tynger Kungsleden

Bolag Kungsledens resultat efter skatt uppgick till 113 miljoner kronor (406) för årets första kvartal. Minskningen beror till största del på reserveringen för skattekostnader för de nyligen komna skattedomarna och lägre resultat från Hemsö som redovisade lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter.


Hemsö väljer förvaltare i Stockholmsregionen

Bolag Hemsö har valt förvaltare för 19 samhällsfastigheter i Stockholmsregionen.


Hemsö rekryterar kommundirektör

Karriär Hemsö stärker sin kommunsatsning och rekryterar en före detta kommundirektör.


Akelius säljer kommersiellt

Transaktioner Akelius fortsätter att sälja ur sin portfölj med kommersiella fastigheter i Sverige. Den här gången säljer bolaget samhällsfastigheter för cirka 400 miljoner kronor.


Hemsö säljer i Göteborg

Transaktioner Hemsö genomför sin enda försäljning under året, ett äldreboende i Göteborg.


Hemsö köper äldreboende i Västerås

Transaktioner Fastighetsbolaget Hemsö förvärvar fastigheten Lövhagen 29, ett äldreboende, i Västerås till ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor exklusive transaktionskostnader.


Hemsö köper i Täby

Transaktioner Hemsö köper tre vårdfastigheter i Täby av Besqab för 52 miljoner kronor.


Hemsö köper för 71 miljoner kronor

Transaktioner Hemsö köper en skolbyggnad i Krokslätt strax söder om centrala Göteborg, för 71 miljoner kronor.


Hemsö köper av Peab

Transaktioner Hemsö köper en om- och tillbyggd ny förskola i Tullinge, Botkyrka av Peab för 45,5 miljoner kronor.