Image

Hemfosa passerar 30 miljarder

Bolag Hemfosa passerar i Q1-rapporten för första gången 30 miljarder kronor i fastighetsvärde. Substansvärdet uppgår till 83,50 kronor per aktie (66.46).
Publicerad den 19 April 2016
Jens Engwall. Bild: Hemfosa
Jens Engwall.

Hyresintäkterna uppgick till 650 miljoner kronor (589).

Förvaltningsresultatet uppgick till 340 miljoner kronor (265), vilket motsvarar 2,40 kronor per stamaktie (1,84).

Resultat efter skatt uppgick till 654 miljoner kronor (506), motsvarande 4,78 kronor per stamaktie (3,72).

Redovisat fastighetsvärde om 31,3 miljarder kronor (27,6) omfattar 416 direktägda fastigheter (361).

Vd Jens Engwall kommenterar:

- Under det första kvartalet förvärvade vi fastigheter till ett värde av 1,4 miljarder kronor i Sverige, Norge och Finland och Hemfosa redovisar både ökad intjäningsförmåga och ett starkare förvaltningsresultat. Andelen samhällsfastigheter fortsatte att öka i linje med vår strategi att växa ytterligare inom denna fastighetstyp. Mot bakgrund av den starka utvecklingen och vår fortsatta tillväxtambition har vi föreslagit aktieägarna en offensiv emission som stärker våra möjligheter att fortsätta växa med hög och stabil avkastning.

- Vår intjäningsförmåga ökade genom förvärv värda cirka 1,4 mdkr på våra samtliga tre marknader, däribland vårt andra förvärv i Finland samt flera fullt uthyrda, nybyggda vård- och omsorgsfastigheter i Sverige. Dessutom avyttrade vi oprioriterade fastigheter till ett värde av 324 mkr som ett led i vårt arbete med att renodla fastighetsbeståndet mot en ökad andel samhällsfastigheter. Sammantaget innebar det att samhällsfastigheternas andel av det totala fastighetsvärdet ökade till 61 procent samtidigt som koncernens driftnetto steg med 17 procent till 428 mkr. Den positiva utvecklingen under kvartalet stärker oss i övertygelsen om att vi satsar rätt; att vi med inriktningen på samhällsfastigheter kan uppnå ökad intjäning och lägre risk.

- Hemfosa är idag det enda börsnoterade bolaget i Sverige med inriktning mot samhällsfastigheter. Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden och en position som erkänd och kunnig motpart inom samhällssektorn utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt. Under våren 2016 beslutade styrelsen för Hemfosa att förtydliga bolagets fokus mot samhällsfastigheter genom att anta strategin att utöka andelen samhällsfastigheter till att omfatta minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet. Den geografiska expansionen till Norge och Finland är viktig för att nå dit. Genom att bredda det geografiska urvalet ökar vi förutsättningarna att identifiera bra affärsmöjligheter som passar oss, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad. Den aktiva marknaden innebär också möjligheter för oss att renodla portföljen och fortsätta avyttra oprioriterade fastigheter.

- Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med ett framgångsrikt transaktionsarbete har Hemfosa skapat stark tillväxt och hög avkastning till aktieägarna alltsedan starten för sju år sedan. Inledningen av 2016 fortsatte i samma starka anda och vi ser goda förutsättningar att fortsätta växa med hög och stabil intjäning. Detta ger oss råg i ryggen inför den offensiva emission av stamaktier som vi föreslår för våra aktieägare. Med större tillgängligt kapital kan vi agera snabbare när vi identifierar rätt förvärv. Vårt mål är att sätta pengarna i arbete så snart som möjligt genom kloka förvärv. Vi utvärderar intressanta affärer på alla våra tre marknader. En stärkt kassa ger oss också ökade möjligheter att investera i och utveckla våra befintliga fastigheter. Det här ser vi som bra både för Hemfosa och för våra ägare. Vi hoppas på aktieägarnas förtroende på årsstämman som hålls idag – och ser fram emot att fortsätta leverera högst avkastning bland de noterade fastighetsbolagen i Sverige.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggbranschen i skräcktoppen när konkurserna fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering Konkurserna bland svenska företag låg i slutet på förra året redan på rekordhöga nivåer men fortsätter att öka, enligt ny statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Inom byggsektorn har konkurstakten de sex senaste månaderna, fram till januari 2023, hittills nått den högsta nivån på tio år. Fastighetssverige har talat med ekonom Johanna Blomé om de dystra siffrorna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige