Image

Hemfosas emission fulltecknad

Bolag 99,6 procent av Hemfosas företrädesemission tecknades med stöd av tecningsrätter. Därtill anmäldes motsvarande 48,8 procent av emissionen utan stöd av teckningsrätter.


Hemfosa rekryterar från Hemsö

Bolag Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare.


Hemfosa passerar 30 miljarder

Bolag Hemfosa passerar i Q1-rapporten för första gången 30 miljarder kronor i fastighetsvärde.
Substansvärdet uppgår till 83,50 kronor per aktie (66.46).


Hemfosas emissionsvillkor klara

Bolag Hemfosas stamaktieägare får teckna en ny stamaktie för 69 kronor per fem befintliga stamaktier i företrädesemissionen.


Engwall sålde före emissionsbeslut

Bolag Enligt Dagens Industri kan Hemfosas vd Jens Engwall gjort sig skyldig till brott mot marknadsmissbrukslagen. Detta sedan han sålt preferensaktier i Hemfosa drygt en vecka före offentliggörandet av nyemissionen på 1,8 miljarder kronor.


Hemfosa vill köpa mer samhällsfastigheter

Bolag Hemfosa vill utöka andelen samhällsfastigheter från 59 till 75 procent. Det framgår av årsredovisningen som publiceras i dag.


K2A utvecklar 200 studentbostäder i Sundsvall

Transaktioner K2A har tecknat avtal om förvärv av en del av fastigheten Åkroken 1 på Campus Mittuniversitetet i Sundsvall.


Per-Ingemar Persson till Hemfosas styrelse

Bolag Veidekkes förre Sverigechef Per-Ingemar Persson föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.


Hemfosa genomför nyemission

Bolag Hemfosa planerar att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1,8 miljarder kronor.

Per-Ingemar Persson till Hemfosas styrelse

Bolag Veidekkes förre Sverigechef Per-Ingemar Persson föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.


Hemfosa rekryterar två jurister

Bolag Ylva Hult Palmryd är utsedd till ny chefsjurist i Hemfosa och Sophie Nossman blir bolagsjurist.


Hemfosa genomför sin hittills största nyuthyrning

Uthyrning Hemfosa bygger till och moderniserar ett kontorshus i Mölndal. Bolaget har tecknat ett tioårigt hyresavtal för hela huset, 11 400 kvadratmeter.


Hemfosa köper mer i Finland

Transaktioner Hemfosa Fastigheter förvärvar ytterligare tre samhällsfastigheter i Finland till ett värde om cirka 500 miljoner kronor.


Hemfosa Fastigheter slutför förvärv i Norge

Transaktioner Hemfosa tecknade i december 2015 ett villkorat avtal om förvärv av området Statens Park i Tønsbergs kommun söder om Oslo. Affären om cirka 420 miljoner kronor är nu slutförd.


Hemfosa köper i Norge

Transaktioner Hemfosa förvärvar området Statens Park, i Tønsbergs kommun söder om Oslo, i en affär om nio fastigheter och ett parkeringshus. Fastighetsvärdet är 420 miljoner kronor.


Söderport förlänger med Volvo i Torslanda

Uthyrning Söderport har förlängt hyresavtalen med Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda, Göteborg. Söderport kommer även att renovera och modernisera lokalerna.


Köper för en halv miljard i Finland

Transaktioner Ytterligare ett svenskt börsbolag tar steget över Östersjön.
Bolagets första förvärv i Finland är värt 500 miljoner kronor.


Hemfosa-JV hyr ut vid Gardermoen

Uthyrning Hemfosas och Aspelin Ramms gemensamma projekt Helsehuset på Gardermoen Campus är nu fullt uthyrt.


Hemfosa utökar transaktionsteamet

Karriär Hemfosa anställer två personer till transaktionsavdelningen. De kommer närmast från Förvaltaren och Leimdörfer.


Hemfosa säljer till M2 i Gävle

Transaktioner Hemfosa säljer fem bostadsfastigheter i Gävle till M2 Gruppen för 170 miljoner kronor. Affären bidrar till fortsatt renodling av fastighetsportföljen enligt strategin att fokusera på samhällsfastigheter.


Hemfosa tecknar långt hyresavtal med hotell i Haninge

Uthyrning Hemfosa tecknar ett nytt 20-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group i fastigheten Söderbymalm 3:462 (Najaden) i Haninge.