Image

Hemfosa ger kvartalsvis utdelning

Bolag Hemfosa har nu presenterat sitt första bokslut som börsbolag. Bolaget redovisar ett förvaltningsresultat för helåret 2014 om 14,70 kronor per aktie.
Utdelningen på stamaktierna blir sex kronor, som utbetalas med 1,50 kronor per kvartal.


Hemfosa köper mer i Norge

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Fredrikstad, Norge, för 770 miljoner kronor.


Hemfosa köper samhällsfastigheter – säljer ur transaktionsportföljen

Transaktioner Hemfosa köper, i fyra separata affärer, 13 samhällsfastigheter för 420 miljoner kronor. Samtidigt säljer bolaget fastigheter för 140 miljoner kronor.


Hemfosas andra Oslo-affär

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Oslo för 725 miljoner kronor. Tidigare i år köpte man sex samhällsfastigheter i Oslo för 1,5 miljarder kronor och har en uttalad ambition att under året göra fler affärer i Norge.


Hemfosa köper i Finspång

Transaktioner Hemfosa köper fyra fastigheter i Finspång för 73 miljoner kronor.


Hemfosa i hyrestvist i Göteborg

Juridik Hemfosas hyresgäst NTEX Logistics har beslutat att avveckla sin terminalverksamhet. Orsaken ska vara att golvet i terminalen inte håller för den belastning det enligt hyresavtalet ska hålla. Hemfosa tillbakavisar påståendena.


Hemfosa tar första steget in i Norge

Transaktioner Hemfosa gör sitt första förvärv i Norge och köper samhällsfastigheter för 1,5 miljarder kronor.


Här är köparen i Hemfosa-affären

Transaktioner För några veckor sedan annonserade Hemfosa en försäljning om 900 miljoner kronor. Nu är affären klar och man meddelar även vem köparen är.


Hemfosa köper loss portfölj från Crown

Transaktioner Hemfosa köper resterande 50 procent av fastighetsportföljen man köpte tillsammans med Crown Nordic Management i december 2013. Det underliggande fastighetsvärdet på portföljen är 1,3 miljarder kronor.


Hemfosa på väg att sälja för 900 miljoner

Transaktioner Hemfosa har tecknat ett villkorat avtal om försäljning av logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 miljoner kronor.


Hemfosa köper för 340 miljoner kronor

Transaktioner Hemfosa köper samhällsfastigheter i Huddinge, Uppsala och Gävle för 340,5 miljoner kronor.


Jernhusen säljer stationsnära fastighet i Skövde

Transaktioner Jernhusen har sålt byggrätten vid Skövde Centralstation till Hemfosa. Sedan tidigare finns en detaljplan för området som medger utveckling av kontor och parkeringshus på fastigheten.


Hemfosas pref-erbjudande övertecknat

Ekonomi/Finansiering Hemfosas erbjudande om preferensaktier övertecknades väsentligt. Hemfosa tillförs 1 625 miljoner kronor i emissionen. Beräknad första handelsdag för preferensaktierna är 12 december.


Hemfosa köper nyproduktion av Skanska

Transaktioner Hemfosa köper samhälls- och kontorsfastigheter under produktion av Skanska för 449 miljoner kronor.


Hemfosa utökar pref-erbjudande

Ekonomi/Finansiering Det är god efterfrågan på Hemfosas preferensaktier – därför utökar nu bolaget sitt erbjudande.


Hemfosa köper för 270 miljoner

Transaktioner Hemfosa fortsätter att köpa samhällsfastigheter. Nu köper bolaget i Västsverige för 270 miljoner kronor.


Hemfosa emitterar preferensaktier – tar in 975 miljoner

Ekonomi/Finansiering Nu gör Hemfosa sin första emission av preferensaktier. Teckningskursen är 325 kronor och den årliga utdelningen är 20 kronor, vilket innebär en direktavkastning om 6,2 procent.


Hemsö och Hemfosa i affär om 4,4 miljarder kronor

Transaktioner Hemsö och Hemfosa genomför en bytesaffär. Hemfosa köper för närmare 3,3 miljarder och Hemsö för drygt 1,1 miljarder kronor.


Hemfosa genomför Castellumaffären

Transaktioner Hemfosa genomför nu storaffären med Castellum. Hemfosa köper 53 samtliga Corallens fastigheter i Värnamo och Växjö samt en fastighet av Eklandia i Göteborg. Det underliggande värdet är 2 044 miljoner kronor, i nivå med den senaste värderingen.


Hemfosa på väg att storköpa av Corallen

Transaktioner Hemfosa förhandlar med Castellum om att köpa samtliga Corallens 53 fastigheter i Värnamo och Växjö samt en fastighet av Eklandia i Göteborg.