Image

Engwall: Portföljförvärv för dyra

Bolag Hemfosas Jens Engwall skriver i bokslutskommunikéns vd-ord att bolagets bedömning under året har varit att priserna på portföljförvärv har varit för höga.


Hemfosa köper i Sverige och Finland

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Åbo, Finland, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 miljoner kronor. I Sverige köps tre skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 98 miljoner kronor.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Blev inte som det var tänkt”

Bolag Joacim Sjöberg om det verkligen var en konflikt som låg bakom avskedet från Hemfosa – och vad han ska göra härnäst. ”Glädjande nog finns det en intressant marknad där ute”.


”Naturligtvis ett jättemisslyckande”

Bolag Jens Engwall om vd-turbulensen i Hemfosa, företagskulturen och hur han ska ta sig an arbetet framöver.


Nya besked från Hemfosa – Engwall fortsätter som vd

Bolag I somras meddelade Jens Engwall att han skulle sluta som vd för Hemfosa under 2017 och att Joacim Sjöberg skulle ta över. Nu har planerna ändrats – Engwall fortsätter som vd och Joacim Sjöberg slutar.


Hemfosa köper fastighetsportfölj för 875 miljoner

Transaktioner Hemfosa köper en portfölj med elva fastigheter i Sverige, varav fem tomträtter, till ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor.


Hemfosa upprättar certifikatprogram

Bolag Hemfosa har upprättat ett certifikatsprogram med ett rambelopp på två miljarder kronor. I samband med detta har bolaget emitterat 895 miljoner kronor på löptider mellan tre till tolv månader.


Hemfosa och Sagax överlåter fastigheter till Söderport

Transaktioner Hemfosa och Sagax har avtalat om att överlåta tre fastigheter vardera till bolagens joint venture Söderport Fastigheter. Fastigheterna överlåts för 399 miljoner kronor.


Hemfosa gör stor investering i skolfastigheter

Transaktioner Hemfosa har beslutat förvärva, utveckla och investera i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan, IES, i Sverige till ett värde om totalt cirka 450 miljoner kronor och tecknar samtidigt nya långa hyresavtal. Investeringen avser två nyetableringar för IES i Huddinge och Södertälje samt en utökning av verksamheten i Sundsvall.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Engwall: Priserna är för höga

Bolag Hemfosas vd Jens Engwall skriver i Q3-rapporten att mycket av utbudet är för högt prissatt. ”Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år.”


Hemfosa köper i Finland

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet och en mindre industrifastighet i Finland för cirka 420 miljoner kronor.


Joacim Sjöberg tillträder i dag som vice vd i Hemfosa

Bolag Efter att ha utsetts till vice vd i somras är det i dag dags för Joacim Sjöberg att tillträda sin nya tjänst hos Hemfosa.


Hemfosa anställer Finlandsansvarig

Karriär Hemfosa etablerar egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet som idag omfattar fastigheter till ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga samarbete med Mrec.


Hemfosa köper i Örebro

Transaktioner Hemfosa köper en skolfastighet i Mosjö av JM. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 62 miljoner kronor.


Han planeras bli Hemfosas nästa vd

Karriär Jens Engwall planerar att lämna vd-posten i Hemfosa före utgången av 2017. Nu anställs en vice vd – planen är att han ska ta över efter Engwall.


Hemfosa köper en vårdfastighet i Vällingby för 195 miljoner kronor.

Hemfosa köper i Vällingby

Transaktioner Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en vårdfastighet i Vällingby till ett värde om 195 miljoner kronor.


Hemfosa anställer fastighetschef i Norge

Bolag Hemfosa förstärker den norska organisationen genom att anställda Dag Tønder som fastighetschef för det norska fastighetsbeståndet som omfattar fastigheter till ett värde om cirka 3,6 miljarder kronor.


Hemfosa köper för 444 miljoner

Transaktioner Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 13 skolfastigheter, främst i Stockholmsregionen, till ett värde om 444 miljoner kronor, med exklusiv option att i september 2016 teckna avtal om ytterligare två skolfastigheter till ett värde av 320 miljoner kronor.