Image

Engwall: Priserna är för höga

Bolag Hemfosas vd Jens Engwall skriver i Q3-rapporten att mycket av utbudet är för högt prissatt. ”Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år.”
Publicerad den 9 November 2016
Jens Engwall. Bild: Hemfosa
Jens Engwall.

Q3-siffrorna:
# Hyresintäkterna uppgick till 666 miljoner kronor (615).
# Förvaltningsresultatet uppgick till 582 miljoner kronor (345), vilket motsvarar 3,52 kronor per stamaktie (2,35).
# Resultat efter skatt uppgick till 1 389 miljoner kronor (587), motsvarande 8,59 kronor per stamaktie (4,13).
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 398 miljoner kronor (291), motsvarande 2,35 kronor per stamaktie (1,96).

Jens Engwall skriver:
- Hemfosa bedömer att mycket av utbudet är för högt prissatt. Det innebär att vi under kvartalet har valt att avstå flera affärer när vi ansett att priset är för högt. Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år. Detta är särskilt tydligt i Sverige med stor likviditet på marknaden och med många nya aktörer, inte minst finansiella investerare. På den norska marknaden börjar vi se en liknande utveckling medan vi upplever att konkurrenssituationen vad gäller samhällsfastigheter i Finland är något mindre intensiv. Eftersom Hemfosa var tidiga med att fokusera på samhällsfastigheter har vi på relativt kort tid skaffat oss kunskap som vi menar ger oss styrka att välja och välja bort. Alla som känner Hemfosa vet att vi är hungriga på att genomföra intressanta förvärv, men för oss handlar det i slutändan alltid om att säkerställa att vi kan skapa värde för aktieägarna.

- Hemfosa har en långsiktig strategi och en snabbfotad organisation. Vi fortsätter att metodiskt analysera alla intressanta affärer och tempot är högt. Vi bygger nära samarbeten med etablerade samhällsaktörer vars verksamheter vi kan växa med, såsom stora skol- och vårdföretag, kommuner och landsting. Vi identifierar komplexa och udda transaktioner, exempelvis portföljer med olika fastighetstyper, där vi har en styrka med vår erfarenhet och finansiella kapacitet. Sammantaget innebär det att vi har en stark plattform för fortsatt tillväxt.

- Samtidigt arbetar vi löpande med att förvalta och förädla Hemfosas befintliga fastighetsbestånd vars fastighetsvärde uppgick till cirka 33 miljarder kronor vid periodens slut. Vi hade under kvartalet en hög aktivitet vad gäller investeringar. Bland annat genomför vi under hösten ombyggnation av tidigare vakanta ytor för nya hyresgäster i Mölndal och för hotellverksamhet i Haninge, där vi även arbetar med att etablera vårdverksamhet i delar av fastigheten.

- Hemfosa fortsätter att bygga en organisation med kompetenta medarbetare anpassad till en växande verksamhet. Under kvartalet meddelade vi att vi från 3 oktober förstärker koncernledningen med Joacim Sjöberg som vice vd. Vi har även stärkt andra viktiga funktioner i bolaget, både inom finans och i förvaltningen, och i Finland har Pasi Nieminen anställts som fastighetschef.

- Efter ett transaktionsmässigt ganska lugnt kvartal vill vi vidare och sätta mer kapital i arbete. Med starka finansiella nyckeltal och bra tillgång till kapital har Hemfosa alla förutsättningar att ta nästa steg i tillväxten inom samhällsfastigheter. Vi tror att det kommer dyka upp intressanta affärer och då är vi beredda – både finansiellt, organisatoriskt och mentalt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige