Image
Västerås stad stoppar försäljning till SBB.
Västerås stad stoppar försäljning till SBB. Bild: Rocklunda Fastigheter

Västerås stad stoppar försäljning till SBB

Transaktioner Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2022 att inte lämna sitt medgivande till Rocklunda Fastigheter AB att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Det slutgiltiga beslutet i ärendet kommer att fattas av kommunfullmäktige i maj 2022.
Publicerad den 22 April 2022

Rocklunda Fastigheter AB inkom med en skriftlig begäran den 30 mars 2022 om att staden ska lämna sitt medgivande till att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Fastighetsdelegationen beslutade den 4 april 2022 att hänskjuta ärendet om begäran om medgivande till kommunstyrelsen för hantering.

Rocklundaavtalet undertecknades den 1 december 2006 mellan Västerås stad och Rocklunda Fastigheter AB.

I hyresavtalet anges att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens skriftliga medgivande överlåta hela eller delar av den hyrda fastigheten. Ägarna av aktiebolaget som äger den hyrda fastigheten har inte rätt att utan hyresgästens skriftliga medgivande överlåta aktier i bolaget. Medgivande enligt ovan får av hyresgästen vägras endast om hyresgästen har befogad anledning att motsätta sig sådan överlåtelse.

Kommunstyrelsen anser i en samlad bedömning att det finns befogade anledningar att motsätta sig en överlåtelse. Mot bakgrund av ovan anfört anser kommunstyrelsen sammantaget att fastigheten inte ska överlåtas till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Medgivande kan därför inte lämnas. Kommunstyrelsen var inte enig i beslutet vid sitt sammanträde 20 april.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021 att uppdra till fastighetsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen presentera alternativa lösningar för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) idag reglerar. Förhandling med Rocklundafastigheter pågår sedan våren 2021.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige