Image

TH Real Estate säkrar 500 miljoner euro till European Cities Fund

Bolag 500 miljoner euro har tillförts av internationella investerare till TH Real Estates europeiska stadsfond, European Cities Fund. Fonden investerar i kontors-, logistik- och handelsfastigheter.
Publicerad den 29 Augusti 2016

TH Real Estate har slutfört en första kapitalresning för European Cities Fund, TH Real Estates nya europeiska stadsfond som investerar i kontors-, logistik- och handelsfastigheter. 500 miljoner euro har tillförts från externa institutionella investerare vilket med belåning ger ett investeringsutrymme på cirka 700 miljoner euro. Fonden som är utan tidsbegränsning och öppen för investeringar  lanserades i mars 2016. Investeringsprogrammet inleddes i maj genom förvärvet av köpcentret Meraville i italienska Bologna. Ett flertal andra investeringsmöjligheter utvärderas för närvarande över hela Europa.

Investeringsstrategin för European Cities Fund är att ta tillvara de starka makrotrender som driver utvecklingen i ”framtidssäkra” stadsregioner och samtidigt ge investerarna möjlighet till diversifierad riskexponering och defensiv långsiktig avkastning.

Över 200 europeiska städer har analyserats genom ett system där TH Real Estates researchteam har definierat och filtrerat städer som är positionerade för långsiktig tillväxt. Städerna har utvärderats utifrån mjuka faktorer som livskvalitet och IT-mognad, hårda faktorer som urbanisering och andel yngre invånare samt tillväxtfaktorer som offentliga investeringar och befolkningstillväxt. Resultatet är ett urval av städer där dessa faktorer är gynnsamma och där efterfrågan på fastigheter ökar långsiktigt. Fonden investerar uteslutande i de utvalda städerna.

Fonden har säte i Luxemburg och har som mål investera 3–5 miljarder euro under en femårsperiod med 30 procent i genomsnittlig belåningsgrad. Globala institutionella investerare visar fortsatt starkt intresse.

– Denna starka inledande kapitalanskaffning visar att investerare ser bortom kortsiktig osäkerhet och ser ett värde i långsiktiga defensiva strategier som stöds av demografiska megatrender, vilka driver efterfrågan på fastigheter. TH Real Estate är övertygade om att den brittiska och europeiska fastighetsmarknaden är stabil och fortsatt kommer att vara långsiktigt attraktiv för investerare. Vår investeringsstrategi för europeiska städer baseras på ett perspektiv över marknadscykler och fokuserar på de städer där människor kommer att vilja bo och arbeta i framtiden. Dessa städer kommer att ha sina egna marknadscykler men över tid stå för en allt större del av en regions tillväxt, dra nytta av strukturella trender och vara lämpliga orter för långsiktiga fastighetsinvesteringar, säger Andrew Rich, manager för European Cities Fund.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige