Image

TH Real Estate lanserar ny fond - European Cities Fund

Bolag Den nya fastighetsfonden är baserad på TH Real Estates research och analys av den långsiktiga tillväxtpotentialen på den europeiska fastighetsmarknaden och målet är 3-5 miljarder euro i eget kapital över en femårsperiod.
Publicerad den 15 Mars 2016

Fonden kommer att investera i ”framtidssäkra städer” i Europa och erbjuda diversifierad exponering mot den kommersiella fastighetsmarknaden. Över 200 europeiska städer har utvärderats utifrån ett antal faktorer såsom teknologisk utveckling, urbanisering, demografi, konsumtion och befolkningstillväxt.

Utvärderingen har lett till en prioritering av 42 städer som bedöms påverkas positivt av dessa faktorer och gynnas mest av en ökande efterfrågan på fastigheter.
Utifrån prioriteringen har TH Real Estate utvecklat individuella investeringsstrategier för respektive stad. Investeringar kommer att genomföras i handels-, kontors- och logistikfastigheter i de städer som bedöms vara bäst positionerade för långsiktig tillväxt och för att ta till vara på ekonomiska drivkrafter och därigenom forma en samlad och diversifierad portfölj.

Fonden är öppen för investeringar och 200 miljoner euro har medinvesterats av TIAA. Parallelt med lanseringen är ett flertal större investerare i due diligence för investeringar i fonden. Fonden har ett mål om 3-5 miljarder euro i eget kapital över en femårsperiod. Målsättningen är en genomsnittlig extern belåningsgrad på 30 procent med en övre gräns på 40 procent.

Johan Åström, Head of Investment, Sweden:
– Intresset för investeringar i nordiska fastigheter är extremt stort från såväl internationella som lokala investerare. Urbaniseringen, låga räntor och den goda hyrestillväxten på de nordiska marknaderna gör att Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Göteborg erbjuder goda investeringsmöjligheter inom ramen för den nya fonden. Genom den kommer vi att identifiera och förvärva fastigheter i Norden och förvalta dessa med en långsiktig tidshorisont för att skapa den bästa riskjusterade avkastningen för våra investerare.

Andrew Rich, European Cities Fund Manager:
– Baserat på en omfattande research kring megatrender har vi identifierat ett antal europeiska städer att investera i och därmed skapat en unik produkt som kommer att möta investerares långsiktiga mål. Vårt team, som har åtta kontor spridda över Europa, har starka relationer med ägare, mäklare, lokala utvecklare, fastighetsförvaltare och långivare. Kombinationen av kapital, lokal erfarenhet och starka meriter visar på den expertis och tillgänglighet som vi kan erbjuda våra kunder.

Alice Breheny, Global Co-Head of Research:
– En stadsbaserad fastighetsstrategi som bygger på långsiktighet, underbyggd av strukturella trender som har den rätta balansen mellan risk och diversifiering, samtidigt som man utnyttjar fördelen med kortsiktiga prissättningsstrategier kan erbjuda en avkastning över genomsnittet, lägre volatilitet och låga risker för långsiktiga investerare.

Austin Mitchell, Head of Global Business Development:
– TH Real Estates investeringsplattform har utformats för att leverera produkter som kapitaliserar på den framtida stadsutvecklingen och som, via det saminvesterade kapitalet, ligger i linje med våra kunders intressen. Genom att kombinera vårt innovativa tillvägagångssätt, vårt globala perspektiv och vår lokala expertis inom fastigheter förväntar vi oss att lansera vad vi hoppas ska bli den första fonden i en serie av långsiktiga, globala produkter.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Unik lista: Så mycket elstöd har betalats ut till bygg- och fastighetssektorn

Lista Under de första tre dagarna sedan det att ansökan om elstöd till företag öppnade har över 17 000 företag sökt elstöd och Skatteverket har betalat ut drygt 1,9 miljarder kronor. Över 5 000 av företagen som sökt hör till bygg- och fastighetsverksamhet, det kan Fastighetssverige visa med hjälp av unik statistik över de ansökningar som hittills har beviljats och betalats ut.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige