Image
Lars Kylin, TB-Gruppen, och Stefan Larsson, Ann-Stin Thärnström och Curt Thärnström firar fastighetsöverlåtelsen efter fem års detaljplanearbete.
Lars Kylin, TB-Gruppen, och Stefan Larsson, Ann-Stin Thärnström och Curt Thärnström firar fastighetsöverlåtelsen efter fem års detaljplanearbete. Bild: TB-Gruppen

TB-Gruppen förvärvar 55 000 kvadratmeter mark i Knivsta för bostadsutveckling

Transaktioner TB-Gruppen har förvärvat fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun. Tomtarean är på 55 500 kvadratmeter och här planeras cirka 135 bostäder.
Publicerad den 15 Oktober 2020

Under fem år har TB-Gruppen i nära samarbete med Knivsta kommun arbetat för att planlägga fastigheten Vrå 1:64 för bostäder. Nu har detaljplanen, Lilla Brännkärrsskogen, vunnit laga kraft och köpet av fastigheten kunde fullbordas.
Inom fastigheten planerar TB-Gruppen att uppföra totalt 36 småhus samt ca 100 lägenheter med möjlighet till verksamhetslokaler i husens bottenvåningar. Förutom ny bebyggelse så kommer två tredjedelar av fastigheten att sparas som naturmark för rekreation och som ett viktigt grönstråk i Alsike. Gatorna runt området byggs om med breda gång- och cykelvägar och trädplanteringar.
– Det känns väldigt roligt att efter fem års planering och arbete med detaljplanen nu kunna tillträda fastigheten, säger Lars Kylin, vd på TB-Gruppen Bostad i Knivsta. Vi märker av ett stort intresse för bostäder i området och då känns det extra roligt att vi redan nu under hösten kan säljstarta det första bostadsprojektet under namnet Brf Skogshusen.

Säljare till fastigheten är Stefan Larsson samt Ann-Stin och Curt Thärnström.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tyska investeraren om svenska marknadens attraktion

Bolag Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia Sverige, kommenterar bolagets senaste miljardinvestering i Malmö och berättar varför de fortsätter att växa i Norden samt varför pandemin inte har varit en utmaning för den tyska investeraren.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY