Image
Kommunhuset i Knivsta.

Knivsta kommun övertar ägandet av kommunhuset

Transaktioner Knivsta kommun övertar ägandet av kommunhuset genom återköpsrätt med Nordisk Renting.


Michael Moschewitz.

Genova köper skola, vårdboende och dagligvaruhandel i Knivsta

Transaktioner Genova har avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner kronor (28 300 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.


Lars Kylin, TB-Gruppen, och Stefan Larsson, Ann-Stin Thärnström och Curt Thärnström firar fastighetsöverlåtelsen efter fem års detaljplanearbete.

TB-Gruppen förvärvar 55 000 kvadratmeter mark i Knivsta för bostadsutveckling

Transaktioner TB-Gruppen har förvärvat fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun. Tomtarean är på 55 500 kvadratmeter och här planeras cirka 135 bostäder.


Serneke bygger i Knivsta och renoverar i Trollhättan.

Serneke får uppdrag i Knivsta och Trollhättan

Bygg/Arkitektur Serneke bygger 414 hyresrätter för Magnolia i Knivsta och renoverar för Eidar i Trollhättan. Tillsammans är de båda uppdragen värda 635 miljoner kronor.


Collage: De fyra finalisterna.

Kasper Salin-priset – här är de nominerade

Bygg/Arkitektur Kasper Salin-priset är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris och delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 10 mars. Här är de fyra nominerade – bostäder, kontor och en skola.


Lidl öppnar butik i Knivsta

Transaktioner Lidl har tecknat ett nytt avtal med Knivsta kommun om att förvärva en del av en fastighet i direkt anslutning till Gredelbyleden vid Alsike-rondellen.


Vardaga och Vectura bygger nytt äldreboende i Knivsta

Bygg/Arkitektur Knivsta kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå klart till våren 2020. Boendet byggs av Vectura Fastigheter och kommer att drivas av Vardaga.


Genova och Redito fortsätter köpa i Knivsta

Transaktioner Efter att i slutet av augusti gemensamt köpt en fastighet i Knivsta slår Genova och Redito på nytt på orten. Genom sitt gemensamägda bolag har man köpt en ytterligare en fastighet i Knivsta.


Genova och Redito köper i Knivsta

Transaktioner Genova Property Group har tillsammans med Redito tecknat avtal om att köpa fastigheten Knivsta Gredelby 21:1 till ett underliggande fastighetsvärde om 44 miljoner kronor via ett gemensamägt bolag.


Tarpen Nordic köper i Knivsta och Västerås

Transaktioner Tarpen Nordic fortsätter att utöka portföljen i Mälardalen. I december förvärvades ytterligare två fastigheter i två separata affärer, ett vårdhem i Knivsta och en förskola i centrala Västerås.


Arcona bygger passivhusskola i Knivsta

Bygg/Arkitektur Arcona har fått i uppdrag av Knivsta kommunfastigheter att bygga nya Vrå skola i Alsike.


Positivt planbesked för Concents hotell i Knivsta

Bygg/Arkitektur Concents planer på att utveckla hotell och hostelverksamhet i Knivsta går vidare. Vid kommunstyrelsens förra möte beslutade alliansen att ge ett positivt planbesked.


Klart för 147 hyreslägenheter i Knivsta

Bostäder Knivstas kommun har antagit detaljplanen för kvarteret Murteglet i centrala Knivsta. På platsen har Utopia Arkitekter på uppdrag av Wåhlin Fastigheter tagit fram ett förslag för tre flerbostadshus.


Concent utvecklar nytt hotell i Knivsta

Bygg/Arkitektur Concent utvecklar ett nytt hotell med över 200 rum samt tre byggnader med hostelverksamhet i direkt anslutning till Knivsta station i Knivsta.


Magnolia bygger bostäder i Knivsta

Bostäder Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun avseende 200 bostäder samt lokaler.


Genova köper fem fastigheter för 170 miljoner

Transaktioner Genova Property Group köper fem fastigheter, en i Uppsala, en i Knivsta och tre på Lidingö.


De får uthyrningsuppdrag av Rikshem i Knivsta

Bolag Rikshem har gett en uthyrningskonsult uppdraget att hyra ut butikslokaler vid det nya Sågverkstorget i Knivsta.


TB Exploatering och Plusshus bygger i Knivsta

Bygg/Arkitektur TB Exploatering bygger, i samarbetet med Plusshus, 40 nya lågenergilägenheter byggs på sågenområdet i centrala Knivsta.


Knivsta ska sälja mer – och fler ska få köpa

Transaktioner I höstas köpte Rikshem fastigheter av Kommunfastigheter i Knivsta för 235 miljoner kronor. Den gången utan konkurrens av andra aktörer. Men när Knivsta nu vill sälja fler fastigheter blir det ett anbudsförfarande.


Wäst-Bygg bygger för Ica

Bygg Wäst-Bygg har tecknat avtal med Ica Fastigheter om att uppföra en butik som blir ett pilotprojekt för Icas framtida miljökoncept. Byggnaden ska klara kraven för miljöcertifiering enligt både Miljöbyggnad och Breeam.