Image
Bild: Istock

Sveaviken köper bostadsprojekt i Eskilstuna

Transaktioner Sveaviken Bostad AB har avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna. Säljare är PFI Invest.
Publicerad den 1 Juli 2021

Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om cirka 3 500 kronor per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder i samband med tillträdet. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd första halvåret 2022. Säljer gör PFI Invest AB genom transaktionsrådgivare Outpoint. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen.

Stadsutvecklingsområdet Väster är med sitt centrala läge och sin särpräglade karaktär på väg att utvecklas till en levande, varierad och hållbar stadsdel. De förvärvade fastigheterna är belägna vid Gredbyvägen, som kantas av en rad kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader. Hänsyn till områdets karaktär och historia blir en viktig del av detaljplanearbetet. Inom gångavstånd från det nya bostadskvarteret finns all tänkbar service, Rinmansparken, centrum och centralstationen.

– Vi ser fram emot att i nära samarbete med kommunen planera för och utveckla ett attraktivt bostadskvarter i Eskilstunas mest spännande område. Fokus kommer att ligga på god arkitektur, hållbarhet och byggnadskvalitet. Vi är glada över möjligheten att få etablera oss i Eskilstuna och förvärvet stärker vår närvaro i Mälardalen, säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Walthon Advokater på Branschguiden

Läs mer om Walthon Advokater på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige