Image
Bild: Istock

Stenvalvet rekryterar kvartett

Bolag Stenvalvet hämtar in fyra nya medarbetare – däribland Daniel Öhman som ny investeringschef.
Publicerad den 16 Mars 2021
Daniel Öhman. Bild: Stenvalvet
Daniel Öhman.

Stenvalvet ökar sin satsning på utveckling av samhällsfastigheter i egen regi. För att leda den här satsningen har Daniel Öhman rekryterats som investeringschef. Han är civilingenjör lantmäteri från KTH och kommer närmast från Obos där han i rollen chef kommersiella projekt varit ansvarig för utveckling av bland annat samhällsfastigheter. Dessförinnan har Daniel Öhman lång erfarenhet från både privata och kommunala chefstjänster där projektutveckling varit en röd tråd i hans karriär.

Daniel Öhman kommer att ansvara för avdelningen Investering där bolagets samtliga stora investeringar, från transaktion till projektutveckling, är samlade och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Han påbörjar sin anställning 1 maj.

För att möjliggöra utvecklingen har bolaget också förstärkt avdelningen Investering med ytterligare tre nya medarbetare. Johan Rosén är anställd som affärsutvecklare med fokus på transaktion och kommer närmast från CBRE. Elisabeth Hoffsten är anställd som affärsutvecklare med fokus på projektutveckling och har tidigare arbetat på Humlegården och Castellum. Per Forell är anställd som affärsutvecklare med fokus på projektutveckling och kommer närmast från Newsec.
– Det känns oerhört glädjande att få välkomna Daniel Öhman till oss. Daniels personlighet och bakgrund passar perfekt in på Stenvalvet och han är rätt person att leda vår utvecklingssatsning. Det är lika glädjande att få välkomna tre seniora och mycket erfarna affärsutvecklare till teamet och jag ser fram emot vår fortsatta resa, säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård- och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kåpan Pe...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY