Image
Halmslätten, som äger fastigheter som hyrs av Martin & Servera, har fått ett uppköpserbjudande av Stenhus.
Halmslätten, som äger fastigheter som hyrs av Martin & Servera, har fått ett uppköpserbjudande av Stenhus. Bild: Halmslätten

Stenhus lämnar offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten

Transaktioner Stenhus Fastigheter har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i bolaget som inte ägs av Stenhus. Stenhus har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av totalt 17,33 procent av samtliga aktier och röster i Halmslätten.
Publicerad den 23 November 2021

Stenhus Fastigheter har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av totalt 17,33 procent av samtliga aktier och röster i Halmslätten för samma vederlag som gäller för Erbjudandet, innebärandes att dessa tecknare kommer erhålla aktier i Stenhus Fastigheter via en apportemission i närtid.

Aktieägare i Halmslätten erbjuds fyra (4) nya aktier i Stenhus Fastigheter, plus femtio (50) SEK kontant, för varje befintlig aktie i Halmslätten.
Erbjudandet värderar varje aktie i Halmslätten till 175,60 SEK baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 22 november 2021.

Erbjudandet värderar varje aktie i Halmslätten till 140,46 SEK baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 22 november 2021.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 462 MSEK baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 22 november 2021. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Halmslätten, inklusive de aktier som Stenhus Fastigheter förvärvat, till 781 MSEK.
Erbjudandet, motsvarande en värdering om 175,60 SEK per aktie i Halmslätten baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 22 november 2021, innebär en premie om:

34,0 procent jämfört med stängningskursen om 131,00 SEK för Halmslättens aktie på Spotlight den 22 november 2021; och
36,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 129,09 SEK för Halmslättens aktie på Spotlight under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 22 november 2021.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 140,46 SEK per aktie i Halmslätten baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 22 november 2021, innebär en premie om:

7,2 procent jämfört med stängningskursen om 131,00 SEK för Halmslättens aktie på Spotlight den 22 november 2021; och
8,8 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 129,09 SEK för Halmslättens aktie på Spotlight under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 22 november 2021.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 1 februari 2022 och avslutas omkring den 1 mars 2022.

Bakgrund och motiv till erbjudandet:
Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger två lager- och logistikfastigheter som är fullt uthyrda till Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt BREEAM. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per den 30 juni 2021 till cirka 1 309 MSEK och den uthyrbara arean uppgick till 72 985 kvadratmeter.

Stora likheter finns mellan Stenhus Fastigheter och Halmslätten avseende lokalslag, hyresgästsammansättning och fokus på långsiktigt hållbara kassaflöden, varför Stenhus Fastigheter ser en sammanslagning av bolagen som fördelaktigt ur ett aktieägarperspektiv. Vidare bedömer Stenhus Fastigheter att det efter en sammanslagning av bolagen går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt två miljoner kronor.

Uttalande från styrelsen i Halmslätten:
Stenhus Fastigheter underrättade Halmslättens styrelse om erbjudandet den 22 november 2021. Halmslättens styrelse ska, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen till denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsens uttalande kommer, om det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Stenhus Fastigheter.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY