Image
Genom försäljningarna så lämnar Stenhus sin närvaro i Tidaholm och Falköping. Vd Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter.

Stenhus säljer 60 000 kvadratmeter

Transaktioner Stenhus Fastigheter har, genom dotterbolag, ingått avtal om försäljning av 70 procent av aktierna i JV-bolaget Stenhus Uttern Holdco. JV-bolaget äger genom dotterbolag 16 förvaltningsfastigheter inom segmenten lager/lättindustri/logistik. Dotterbolag till Stenhus och köparen av aktierna i JV-bolaget har vidare ingått ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal, varigenom köparen förvärvat samtliga aktier från Stenhus i ett fastighetsbolag som äger två förvaltningsfastigheter inom samma segment.


Elias Georgiadis och hans Stenhus Fastigheter har köpt fastigheten på Ruskvädersgatan 13 i Göteborg.

Stenhus Fastigheter förvärvar uthyrd fastighet i Göteborg

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB har ingått avtal med I.A Hedin Fastighet AB om förvärv av fastigheten Göteborg Biskopsgården 44:4 genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Hyresgäst på 15 år blir Hedin Göteborg Bil AB.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus avyttrar fastigheter för 172 miljoner i tre olika affärer

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt en fastighet, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde är 172 miljoner kronor vilket innebär en premie om drygt en procent jämfört med bokfört värde och en värdeökning under innehavstiden om 19 miljoner kronor. Frånträde har skett i en affär och de övriga kommer att frånträdas under Q2 2024.


Krona tecknade i början av mars en avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner.

Krona backar från köpplanerna

Transaktioner Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kommer inte att genomföra en nyemission mot befintliga aktieägare efter att ha avstått den första av två tilltänkta transaktioner avseende köp av fastigheter. Det framgår av ett förtydligande i ett pressmeddelande.


Krona tecknar avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner

Transaktioner Krona Public Real Estate har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra två förvärv av fastighetsportföljer som tillsammans värderas till 890,5 miljoner kronor.


Elias Gergiadis, vd för Stenhus.

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige:
– Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sålt fastigheter för 207 miljoner i fem olika affärer under Q4 2023

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 miljoner kronor vilket inneburit en rabatt om cirka en procent jämfört med bokfört värde och en värdeförändring under innehavstiden på plus 28 miljoner kronor. Frånträde har skett av fyra fastigheter och de övriga kommer att frånträdas Q1 2024.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus förbereder listbyte till huvudlistan

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden har påbörjat arbetet inför ett byte av lista, från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.


Stenhus fastighet Fjärilen i Södertälje.

Stenhus ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Bolaget har under kvartal tre fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering och fortsatt fokusera på driftöverskott och kassaflöde.


Budkommittén förkastar budet eftersom man anser att villkoren för det inte motsvarar Backahedens nuvarande värde.

Backahedens budkommitté rekommenderar ett nej till Stenhus budpliktsbud

Transaktioner Fastighetsbolaget Backahedens budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera budpliktsbudet från storägaren Stenhus Fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.


Stenhus lägger bud på Backaheden

Transaktioner Stenhus Fastigheter har genom en företrädesemission förvärvat 1,1 miljoner aktier i Backaheden och har passerat gränsen för budplikt, det vill säga 30 procents ägande av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Stenhus Fastigheter lägger nu budpliktsbud på 66 kronor per aktie i Backaheden, vilket är samma nivå som Backahedens stängningskursen på onsdagen. "Förvärvet av Backaheden förväntas inte få några väsentliga finansiella effekter för Stenhus Fastigheter eller Backaheden", skriver Stenhus Fastigheter i pressmeddelandet.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus fortsätter sin konsolidering

Bolag Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokusera på kassaflöde.


Mikael Nicander.

"Tudelad marknad öppnar upp för investerare"

Bolag Med ett förvaltningsresultat under första kvartalet som ökat jämfört med Q1 2022 och hyresintäkter som mer än fördubblats ser Stenhus Fastigheters vice vd Mikael Nicander ingen direkt anledning till oro. För Fastighetssverige ger han sin syn på en marknad där fler aktörer kan ta plats.


Stenhus ökar sitt förvaltningsresultat under Q1.

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet, fördubblar hyresintäkterna – men resultatet efter skatt landar på minus. Finansiellt, säger bolaget dock, uppfyller man sina ekonomisk mål.


Lamellen 2, an av de fastigheter som ska renoveras.

Fasadgruppen renoverar för Heimstaden i Skogås

Bygg/Arkitektur Fasadgruppens dotterbolag Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Heimstaden att utföra en omfattande renovering av sex flerbostadshus i Skogås utanför Stockholm.


Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Gustaf Segerborg.

Gustaf Segerborg lämnar rollen som vice vd på Stenhus

Bolag Gustaf Segerborg har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som vice vd på Stenhus Fastigheter i Norden.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus, och Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa köper portfölj av Stenhus för 706 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 miljoner kronor och årligt hyresvärde är 62,5 miljoner kronor. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro i dag. Säljare är Stenhus Fastigheter.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Nettoresultatet vände till förlust tyngt av orealiserade värdeförändringar.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus ökade rejält i tredje kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar en mer än fördubbling av hyresintäkter och driftnetto under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Förvaltningsresultatet nådde nästan upp till en fördubbling.