Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus ökade rejält i tredje kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar en mer än fördubbling av hyresintäkter och driftnetto under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Förvaltningsresultatet nådde nästan upp till en fördubbling.


Karlstad.

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.


Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter sålde nyligen sex fastigheter till Areim och lämnade bland annat Göteborg i och med försäljningen.

Stenhus kan sälja mer: "Bra att kunna ta bort lite av skuldsättningen"

Bolag Efter att ha sålt sex fastigheter till Areim och helt lämnat Göteborg berättar nu Stenhus vd Elias Georgiadis för Fastighetssverige om den framtida strategin, varför det kan bli fler försäljningar och varför han tycker att aktiekursen borde ligga på 30 kronor nu sett till hur bolaget mår.


Stenhus Fastigheter påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Stenhus Fastigheter begär tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden som kontrollerar 99,5 procent av aktierna och rösterna i Randviken Fastigheter har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Randviken och begärt att styrelsen i Randviken ansöker om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter har utökat ledningsgruppen

Bolag Gustaf Segerborg, Emil Jansbo och Anton Jansson välkomnas till Stenhus Fastigheter i Norden AB:s ledningsgrupp. Gustaf Segerborg, Emil Jansbo och Anton Jansson hade tidigare ledande positioner inom Randviken Fastigheter AB. De förstärks även av Björn Marell som tidigare hade en ledande roll inom Bilia AB.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Kraftigt stärkta hyresintäkter för Stenhus

Bolag Stenhus Fastigheter hade hyresintäkter om 124 miljoner kronor (42,0) under det andra kvartalet 2022. Omkring 97 procent av hyresvolymen är till 100 procent indexerade enligt KPI meddelar bolaget.


Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter kontrollerar nu 99,5 procent av aktierna i Randviken. Gustaf Segerborg är nuvarande vd för Randviken.

Stenhus kontrollerar 99,5 procent av aktierna i Randviken

Bolag Stenhus Fastigheter kontrollerar efter avslutat uppköpserbjudande 99,5 procent av aktierna i Randviken.


Ilija Batljan.

SBB har sålt hela sitt innehav i Stenhus Fastigheter

Bolag SBB har sålt hela sitt innehav i Stenhus Fastigheter. Det skrev vd Ilija Batljan på Twitter under tisdagseftermiddagen.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus renodlar fastighetsbeståndet – säljer för 306 och köper för 260 miljoner

Transaktioner Stenhus lämnar Göteborg när man säljer för att renodla sitt fastighetsbestånd inför samgåendet med Randviken.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, och Gustaf Segerborg, vd för Randviken Fastigheter.

Randvikens budkommitté uppmanar aktieägarna att acceptera Stenhus bud

Bolag Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter att förvärva samtliga aktier i Randviken med vederlag i, dels, nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter, dels, kontanter. Den oberoende budkommittén i Randviken har offentliggjort ett värderingsutlåtande (så kallat fairness opinion) avseende erbjudandet samt rekommenderat aktieägarna i Randviken att acceptera Stenhus Fastigheters bud.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat, högre hyresintäkter och en högre nettovinst under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade också.


Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter lägger ett bud på Randviken Fastigheter, med Gustaf Segerborg som vd.

Stenhus lägger bud på Randviken

Bolag Stenhus Fastigheter lägger ett bud på Randviken – 52 procent har redan accepterat.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus fortsätter investera – nu störst i två småbolag

Bolag Samtidigt som Stenhus Fastigheter har ett pågående bud på Halmslätten har bolaget gjort flera investeringar under mars månad och blivit största ägare i Backaheden och Krona Public Real Estate, båda noterade på Spotlight.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus köper 15 procent av Pareto-bolag

Transaktioner Stenhus köper 694 500 aktier, motsvarande 15,5 procent, i Pareto-bolaget Krona Public Real Estate, enligt ett flaggningsmeddelande.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter har slutfört emission på 31,40 per aktie

Bolag Sterner Stenhus och Balder går in med sammanlagt 222,5 miljoner kronor i Stenhus.


Halmslättens ordförande Stefan De Geer och Stenhus vd Elias Georgiadis är huvudpersonerna i striden om Halmslätten.

Elias Georgiadis om den fortsatta kampen om Halmslätten

Bolag Den 15 mars avgörs kampen om Halmslätten, där bolagets styrelse är på direkt kollisionskurs med Stenhus Fastigheter, som är bolagets största aktieägare.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus som nu äger 32,5 procent av Halmslätten, ger här sin bild av läget, den stora emissionen som han och Balder väljer att fullfölja, och agerandet inför stämman. "Oavsett hur utfallet blir så är det här en fantastisk affär för Stenhus aktieägare."


Halmslätten äger två fastigheter med Martin & Servera som hyresgäst.

Stenhus Fastigheter når 32,5 procent av Halmslätten

Bolag Efter Stenhus Fastigheters erbjudande till Halmslättens aktieägare kontrollerar Stenhus nu 32,5 procent av aktierna i Halmslätten och förlänger acceptfristen.


Catenas vd Jörgen Eriksson om bolagets bud på Halmslättens två logistikfastigheter i Umeå och Halmstad, totalt värda 1,5 miljarder kronor.

Efter Halmslätten-budet – så vill Catena fortsätta växa

Bolag Under 2021 förvärvade Catena fastigheter för lite drygt 1,5 miljarder kronor och den summan kommer man tangera redan i Q2 2022 om förvärvet av Halmslättens två fastigheter går igenom senare i vår. För Fastighetssverige berättar Catenas vd Jörgen Eriksson mer om intresset för Halmslättens fastigheter, varför 2021 blev ett rekordår för bolaget och hur man ska fortsätta växa under 2022.


Elias Georgiadis.

Stenhus: Spår 90-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet 2022

Bolag Stenhus 2021 genomsyras av stark tillväxt. Värdet på portföljen ökar från drygt 1,6 till nästan 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna bedöms uppgå till 267,2 miljoner kronor. Tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärdet har reviderats upp till 20 miljarder vid utgången av 2025.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Halmslätten: Här är den hemlige köpkandidaten

Transaktioner Det är Catena som har för avsikt att köpa Halmslättens fastigheter.