Image
Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter lägger ett bud på Randviken Fastigheter, med Gustaf Segerborg som vd.
Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter lägger ett bud på Randviken Fastigheter, med Gustaf Segerborg som vd. Bild: Stenhus/Randviken

Stenhus lägger bud på Randviken

Bolag Stenhus Fastigheter lägger ett bud på Randviken – 52 procent har redan accepterat.
Publicerad den 19 April 2022

Budet bygger på en kombination av aktier och kontanter:
Avseende 68,90 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken.

Avseende återstående 31,10 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 61,10 kronor per aktie i Randviken.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2 714 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 14 april 2022.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 61,10 kronor per aktie baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), innebär en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 kronor för Randvikens aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022.

Bakgrund:
Stenhus skriver:
"Stenhus Fastigheter ser flera likheter med Randviken, både operationellt och finansiellt, och bedömer att det finns god potential till synergieffekter. Bägge bolagens tillgångar utgörs huvudsakligen av fastigheter inom segmenten lager, lätt industri och logistik med likvärdiga hyresdurationer. Därtill medför de geografiska överlappningarna möjligheter till synergier i förvaltningen, vilket bedöms skapa stordriftsfördelar som kommer att gynna aktieägarna i det sammanslagna bolaget. Samgåendet medför tillskapandet av ett större bolag med en starkare kreditprofil, vilket bedöms ge möjligheter till gynnsammare finansieringsvillkor och bredare finansieringsmöjligheter. Att skapa en större och mer diversifierad fastighetsportfölj med ett starkt kassaflöde ligger i linje med både Stenhus Fastigheters och Randvikens operativa tillväxtmål.
Stenhus Fastigheter bedömer att det efter samgåendet går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt 20 MSEK. Vidare medför samgåendet en bredare aktieägarbas och potentiellt ökad uppmärksamhet från kapitalmarknadens aktörer. Randviken har liksom Stenhus Fastigheter visat på en stark tillväxt med en hög förvärvstakt, i linje med bolagens tillväxtstrategi, vision och mål. Stenhus Fastigheter är övertygade om att ett samgående med Randviken kommer att skapa en starkare gemensam plattform med förbättrade möjligheter för tillväxt och värdeskapande.
Det sammanslagna bolaget innehade per den 31 december 2021 ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om 13 569 MSEK och en intjäningsförmåga på helårsbasis om 474 MSEK i förvaltningsresultat. Mer information om finansiella effekter av samgåendet kommer att presenteras i erbjudandehandlingen för Erbjudandet."

"Stenhus Fastigheter anser att ledningen och de anställda i Randviken på kort tid har byggt upp ett mycket framgångsrikt bolag med en attraktiv fastighetsportfölj. Stenhus Fastigheter förväntar sig att den föreslagna sammanslagningen av verksamheterna kommer att vara positiv för båda bolagen då sammanslagningen medför att två mycket professionella och kompetenta organisationer sammanförs, vilket säkerställer kontinuitet i den nya koncernen. Stenhus Fastigheters avser att erbjuda samtliga anställda inom Randviken anställningar i den nya koncernen."

Åtaganden från aktieägare i Randviken
Aktieägare i Randviken som tillsammans representerar cirka 52,1 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta samtliga av sina aktier i Randviken i Erbjudandet, i enlighet med nedan:
• Fastpartner AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 4 143 536 aktier, motsvarande cirka 9,3 procent av aktierna i Randviken;
• SBB i Norden AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 4 002 989 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av aktierna i Randviken;
• LANDIA AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 3 664 017 aktier, motsvarande cirka 8,3 procent av aktierna i Randviken;
• RMW Rand AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 686 861 aktier, motsvarande cirka 6,1 procent av aktierna i Randviken;
• Cernera Kapital AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 349 888 aktier, motsvarande cirka 5,3 procent av aktierna i Randviken;
• Tosito AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 045 469 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av aktierna i Randviken;
• Relevante Wealth Management AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga 1 318 234 aktier, motsvarande cirka 3,0 procent av aktierna i Randviken;
• Botvid Holding AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 1 076 034 aktier, motsvarande cirka 2,4 procent av aktierna i Randviken;
• Vincero AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 797 174 aktier, motsvarande cirka 1,8 procent av aktierna i Randviken;
• Vault Investment Partners AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 748 610 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av aktierna i Randviken;
• Victorycastle AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 222 392 aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av aktierna i Randviken; och
• Antja AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 65 218 aktier, motsvarande cirka 0,1 procent av aktierna i Randviken.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige