Image

Stark start på transaktionsåret

Transaktioner Transaktionsvolymen under årets första kvartal uppgick till strax under 26 miljarder kronor, vilken var en kraftig ökning med cirka 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Det starka intresset för fastighetsinvesteringar är tydligt och antalet transaktioner under kvartalet ökade med hela 48 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.
Publicerad den 8 April 2014
Johan Bernström. Bild: NEP
Johan Bernström.

- Marknaden för fastigheter är mycket stark i dagsläget och det finns intresse för i stort sett alla typer av objekt, även om centralt belägna kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och publika fastigheter sticker ut. Marknaden gynnas starkt av det låga ränteläget, den goda tillgången på eget kapital samt alltmer gynnsamma möjligheter att erhålla extern finansiering - både i form av bankfinansiering och obligationsfinansiering, säger Johan Bernström, transaktionschef på Savills.

Transaktioner i de tre storstäderna dominerar marknaden och av kvartalets transaktionsvolym skedde närmare tre fjärdedelar i dessa städer och Stockholm svarade för hälften av volymen.

- Tydligt är att många investerare fokuserar på de tre storstäderna, samt region- och tillväxtorter, innebärande att konkurrensen kring de objekt som kommer ut på marknaden är hård. Det har resulterat i att prissättningen på de bästa objekten är fortsatt aggressiv och sker på historiskt sett mycket låga avkastningskrav, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

2013 var bostadsfastigheter återigen ett av de största segmenten, men under årets första kvartal har Savills noterat en återgång till en mer normal marknad, där de kommersiella fastigheterna dominerar, med en klar övervikt på kontorsfastigheter. Omsättningen har volymmässigt sett varit god inom samtliga segment på marknaden, vilket tyder på att investerarintresset är brett för olika typer av fastigheter.

- Bristen på centralt belägna fastigheter och de låga avkastningskraven har lett till ett ökat intresse för sekundära objekt, för vilka utbudet är större och som erbjuder en högre avkastning. I takt med att intresset för dessa objekt tilltar så förväntar vi oss en mindre skillnad i avkastningskrav mellan de bästa objekten och sekundära objekt. Dessutom kommer detta sannolikt leda till goda transaktionsvolymer de kommande kvartalen, säger Johan Bernström, transaktionschef hos Savills.

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige