Image
Mattias Lundgren, vd för SSM.
Mattias Lundgren, vd för SSM. Bild: SSM

SSM: Positivt resultat

Bolag SSM:s rörelseresultat uppgick till 3,0 miljoner kronor (-26,3) under Q2. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 13,3 miljoner kronor.
Publicerad den 27 Augusti 2020

Q2-siffrorna:
• Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.
• Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.
• Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.
• Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.
• Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.

Mattias Lundgren, vd och koncernchef:
– SSM redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). Omstruktureringsarbetet med att sänka fasta kostnader och reducera risker i projektportföljen som påbörjades för cirka ett år sedan när jag tillträdde som vd har sänkt de fasta kostnaderna med närmare 30 procent och successivt förbättrat bolagets finansiella ställning.

– Bostadsrättsprojektet Platform West, attraktivt beläget invid Roslags-Näsbys station, med 109 bostäder produktions-startades under kvartalet. Cirka hälften av bostäderna är sålda och tillträde beräknas till Q4 2021. Produktionsstarten belastade kvartalets kassaflöde med -75,8 MSEK, varav markförvärv utgör den största posten."

– En fulltecknad företrädesemission om 157,0 MSEK före emissionskostnader genomfördes under kvartalet och bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK. Tack vare den genomförda emissionen, och tillsammans med kassaflöden från tillträden i projekten West Side Solna och Metronomen, tillförs SSM tillräckliga likvida medel för att fullfölja nuvarande affärsplan.

– Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige