Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB ökar ytterligare i Amasten

Bolag SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris på 13,30 kronor per stamaktie av serie A.
Publicerad den 24 November 2021

Den 18 november 2021 offentliggjorde SBB att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 265 410 754 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att man har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till motsvarande pris per stamaktie.

SBB har ingått avtal med Eiendomsspar AS om att förvärva Eiendomsspars sammanlagt 63 909 488 stamaktier av serie A, motsvarande 8,5 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 849 996 190,40 kronor. SBB har även ingått avtal med Helene Sundt AS om att förvärva Helene Sundts 18 000 000 stamaktier av serie A, motsvarande 2,4 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 239 400 000 kronor. Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november 2021.

Tillsammans med de avtalade förvärven som offentliggjordes den 18 november 2021 har SBB sammanlagt ingått avtal om att förvärva 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 46,2 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

SBB kontrollerar per dagens datum cirka tre procent av aktierna och rösterna i Amasten och därutöver innehas 15 procent av aktierna och rösterna via en total return swap (TSR) för vilka SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemanget avslutats. Efter att samtliga aktier inom ramen för de här transaktionerna har tillträtts kommer SBB att kontrollera cirka 64 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Tillträde av aktier som innebär att SBB uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Amasten kommer, enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende de resterande aktierna i Amasten.

Erbjudandet ska enligt Takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att budpliktsskyldigheten uppstår. När transaktionerna är genomförda kommer SBB att offentliggöra detta och kommer därefter att lämna erbjudandet inom den tidsfristen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY