Image

Savills: Rekordhög transaktionsvolym första kvartalet

Ekonomi/Finansiering Under första kvartalet 2016 uppgick transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter till 35 miljarder kronor i Sverige, vilket är all-time-high för ett första kvartal.
Publicerad den 21 April 2016
Peter Wiman. Bild: Savills
Peter Wiman.

Enligt fastighetsrådgivaren Savills är investeringsvolymen 39 procent högre än första kvartalet 2015 och elva procent högre än det tidigare rekordet för ett första kvartal, som var från 2007.

– Den goda tillgängligheten på kapital, både eget och lånat, har bidragit till ett mycket starkt läge på fastighetsmarknaden. Sverige präglas av en stark och expansiv penningpolitik och ekonomin väntas förbli robust under hela 2016. Det låga ränteläget har bidragit till en fortsatt stark efterfrågan på fastigheter, från både svenska och utländska investerare, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

Savills konstaterar vidare att kontorsfastigheter fortfarande är den mest eftertraktade fastighetstypen att investera i – 24 procent av den totala volymen härrör från investeringar i denna typ av fastigheter. Bostäder, tätt följt av industrifastigheter, var den andra respektive tredje största sektorn och motsvarade 20 respektive 19 procent av den totala transaktionsvolymen. När det gäller industri- och lagerfastigheter har efterfrågan ökat kraftigt de senaste åren som en följd av logistiksektorns och detaljhandelns ökade behov av lager- och logistikutrymmen.

Sammanlagt genomfördes 640 transaktioner under 2015, vilket var rekord och en ökning med elva procent jämfört med 2014. Den totala investeringsvolymen för 2015 uppgick till 154 miljarder kronor, vilket är något lägre än 2014, men i nivå med de starka åren före finanskrisen 2008.

Antalet transaktioner hittills under 2016 har varit 17 procent lägre än under första kvartalet 2015. Det lägre antalet transaktioner kombinerades med en högre volym per transaktion, i genomsnitt 315 miljoner kronor per affär, vilket är 25 procent högre än den genomsnittliga transaktionen under de senaste tio åren.

Transaktionsvolymen för portföljaffärer under första kvartalet 2016 uppgick till 22 miljarder kronor, vilket motsvarar 64 procent av den totala transaktionsvolymen och är en ökning med 107 procent jämfört med första kvartalet 2015.

– Mängden av kapital som riktar sig mot fastighetsinvesteringar har lett till att premier betalas för större fastighetsbestånd, säger Peter Wiman.

Enligt Savills har utländska investeringar i Sverige också ökat kontinuerligt sedan 2009 och utländska investerare stod för 21 procent av den totala transaktionsvolymen 2015. Andelen utländska investerare har fortsatt att öka under 2016 och har redan nått 24 procent under första kvartalet.

Utsikterna för resten av 2016 är positiva, eftersom de senaste räntesänkningarna från Riksbanken kommer att gynna fastighetssektorn och hålla kostnaderna för finansiering på historiskt låga nivåer.

– Det är fortfarande en brist på utbudssidan, och efterfrågan på tillgångar i alla sektorer och geografiska marknader kommer sannolikt att förbli hög. Avkastningen i alla fastighetssektorer väntas förbli stabil, men vi räknar med att hård konkurrens för de mest populära tillgångarna kan leda till att investerare vänder sig till sekundära tillgångar, menar Fredrik Östberg, Head of Investment på Savills i Sverige.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige