Image

Pandox utdelning 3,80 kronor

Bolag Pandox första utdelning efter åternoteringen blir 3,80 kronor per aktie.
Publicerad den 18 Februari 2016

Helårssiffrorna:

Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 543 (1 478) miljoner kronor.

Ökningen var 7 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.

Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 280 (1 186) miljoner kronor.

Ökningen var 8 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.

Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 416 (320) miljoner kronor. Ökningen var 19 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

Periodens resultat uppgick till 2 131 (1 253) miljoner kronor, en ökning med 878 miljoner kronor.

Cash earnings uppgick till 1 130 (873) miljoner kronor, en ökning med 29 procent.
Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie var 107,71 (92,11) kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,80 SEK per aktie, motsvarande drygt 50 procent av cash earnings.

För Q4 uppgick resultatet till 681 (124) miljoner kronor.

Cash earnings uppgick till 234 (193) miljoner kronor, en ökning med 21 procent inklusive extra skattekostnad om -29 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige