Image
Anders Nissen, vd för Pandox.
Anders Nissen, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox: Skriver ner värden med 611 miljoner

Bolag Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto för operatörsverksamhet minskade med 78 procent under Q1. Beläggningen ligger på mellan 5 och 25 procent. Bolaget skriver ner fastighetsvärdena med 611 miljoner kronor.
Publicerad den 29 April 2020

Q1-siffrorna:
• Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 672 (685) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från fastighetsförvaltning uppgick till 561 (583) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter.
• Driftnettot från operatörsverksamhet uppgick till 20 (95) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 78 procent justerat för valutakurseffekter.
• EBITDA uppgick till 538 (639) MSEK.
• Cash earnings uppgick till 262 (367) MSEK.
• Cash earnings per aktie uppgick till 1,43 (2,18) SEK.
• Periodens resultat uppgick till -668 (407) MSEK. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -611 MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -3,63 (2,43) SEK.

Vd Anders Nissen:

– Det första kvartalet inleddes positivt med stabil tillväxt i januari och februari, men avslutades med en historisk efterfrågekollaps på grund av covid-19 och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtogs för att minska virusets spridning i mars.

– Som en konsekvens av kraftiga fall i ekonomisk aktivitet på samtliga nyckelmarknader redovisar Pandox både lägre intäkter och driftnetto i det första kvartalet jämfört med föregående år. Intäkts- och resultatnedgången mildrades något genom minimihyror och fasta hyror samt bidrag från tidigare genomförda förvärv. För närvarande är beläggningsgraden på Pandox nyckelmarknader 5–25 procent, beroende på marknad och efterfrågesegment. Det är en bild som förväntas bestå genom hela det andra kvartalet.

– Huvuddelen av Pandox intäkter kommer därmed att utgöras av minimihyror och fasta hyror. Pandox bildades 1995 som en avknoppning från Securum i den svenska finanskrisen. Företaget har sedan dessframgångsrikt navigerat genom flera stora kriser och varje gång flyttat fram sin affärsposition. Pandox har medarbetare i världsklass som är vana att snabbt röra sig över hotellvärdekedjan. Det har tillsammans med Pandox tidigare kriserfarenhetgjort det möjligt att snabbt organisera och landa de viktiga frågorna i denna unikt utmanande tid.

– Pandox arbetar just nu med tre huvudområden: Respond, Restart och Reinvent. Här har Pandox fem huvudprioriteringar:
1. Säkerställa en god likviditet för att kunna övervintra under lång tid. Pandox har en konstruktiv och öppen dialog med samtliga affärspartners och långivare. Per 31 mars hade Pandox cirka 4,3 miljarder kronor i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter.
2. Balansera intäkter och kostnader. Intäkter i form av minimihyror och fasta hyror uppgår till cirka 2000 MSEK på årsbasis. Koncernens kostnader har sänkts väsentligt och är nu i paritet med intäkterna.
3. Stay alive! Pandox håller sina egna hotell öppna i möjligaste mån. Ur kostnadssynpunkt är skillnaden marginell mellan att hålla ett hotell öppet med begränsad service och att ha det stängt. Genom att ha öppet visar vi närvaro och framtidsoptimism. Vi håller också kontakten med den lokala marknaden och är först ut ur startblocken när affärsaktiviteten väl ökar igen.
4. Redo att agera för att försvara värdet i våra hotellfastigheter. Pandox har kapacitet att ta över driften i hotellfastigheter vi redan äger. I början av april tog Pandox över driften av Hotel Mayfair och Hotel Twentyseven, båda centralt belägna i Köpenhamn.
5. Ett öppet, aktivt och närvarande ledarskap – vi viker inte ned oss! Jag är mycket stolt över mina medarbetare i Pandox som visar en så stark laganda i detta mycket svåra läge. Pandox bedömning är att aktivitetsnivån i ekonomin och hotellmarknaden nu har nått botten.

– Även om det är svårt att bedöma när en återhämtning kan förväntas ske så är det viktigt att skapa sig en bild av hur den skulle kunna se ut. Vår uppfattning är att hotellmarknaden kommer att utvecklas i olika faser. Baserat på erfarenhet från tidigare kriser kommer sannolikt efterfrågan från fritids- och affärssegmentet att vakna först, medan det kommer att ta längre tid för stora möten och gruppresor. Tempot och styrkan i återhämtningen blir helt beroende på hur och i vilken takt myndigheterna väljer att öppna respektive land/marknad samt vilken typ av restriktioner som kvarstår. En eventuell ny våg av smittspridning är den största risken. Förmodligen består nuvarande låga beläggningsnivåer åtminstone fram till mitten av maj då många länder förväntas lätta på vissa restriktioner. Med ledning av utvecklingen i Kina – där hotellmarknaden nu växer från låg nivå – är det förmodligen först i juni–juli vi kan förvänta oss en viss ökning i beläggning och en gradvis öppning av hotell i Europa.

– Förutsatt fortsatta lättnader utan bakslag skulle de flesta hotell kunna vara öppna i september med en möjlig beläggningsgrad i Europa på cirka 25 procent eller möjligen något högre. Troligen börjar mötessegmentet för mindre grupper då också visa tecken på återhämtning. Förutsatt fortsatt lättade restriktioner utan väsentliga bakslag skulle en beläggningsgrad på cirka 40 procent eller möjligen något högre – beroende på marknad, läge och efterfrågeprofil – vara möjlig i Europa mot slutet av det fjärde kvartalet. Pandox förväntar sig att budget- och mellanklasshotell med inhemsk och regional efterfrågeprofil – i lägen som kan nås med bil eller tåg – kommer att utvecklas bäst när marknaden vänder. Det är också det segment där Pandox har majoriteten av sina hotellfastigheter. För internationella lyx- och premiumhotell kommer sannolikt återhämtningen att ta längre tid.

– Även om Pandox primära fokus idag ligger på insatser för att motverka den akuta krisen så är det viktigt att redan nu försöka förstå hur hotellmarknaden kan komma att förändras till följd av covid-19. Vi har påbörjat detta arbete i nära samarbete med internationella hotellbolag. Vilka förändringar som kommer är för tidigt att säga men att det kommer att ställas nya krav på både driftorganisation och hotellfastighet är uppenbart. Krav på utökad städning och rengöring, social distansering och restriktioner när det gäller större grupper kommer förmodligen att leva kvar länge. Mot bakgrund av fortsatt omfattande restriktioner på samtliga Pandox nyckelmarknader förväntas den negativa resultateffekten att bli väsentligt större i det andra kvartalet. Pandox förhoppning är samtidigt att det andra kvartalet kan vara den botten från vilken hotellmarknaden gradvis kan återhämta sig under det andra halvåret. Med en stark finansiell ställning, god likviditet och balans mellan intäkter och kostnader har Pandox fortsatt goda förutsättningar att inte bara övervintra krisen utan också stärka sin affärsposition.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ola Serneke efter accepten: "Frågorna om Doxa har varit många"

Transaktioner Under måndagen färdigställdes det bud som nu gjort att Doxa har tagit över mer än 90 procent av Serneke Group. Ola Serneke säger till Fastighetssverige att det ska bli kul att komma in i ett nytt och större sammanhang.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige