Image

Ökade hyresintäkter för Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar ökade hyresintäkter inför den möjliga delningen av bolaget.
Publicerad den 8 November 2017

Januari-september
• Hyresintäkterna uppgick till 762 miljoner kronor (666) i kvartalet och 2 342 miljoner kronor (1 958) i perioden
• Förvaltningsresultatet uppgick till 515 miljoner kronor (582) i kvartalet, motsvarande 3,09 kr per stamaktie (3,52) och till 1 661 miljoner kronor (1 275) i perioden motsvarande 10,01 kr per stamaktie (8,23). Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i joint ventures uppgick till 431 miljoner kronor (358) för kvartalet och 1 244 miljoner kronor (951) för perioden
• Resultat efter skatt uppgick till 775 miljoner kronor (1 389) i kvartalet, motsvarande 4,73 kr per stamaktie före utspädning (8,59) och till 2 635 miljoner kronor (2 746) i perioden motsvarande 16,06 kr per stamaktie före utspädning (18,30)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet
• Samhällsfastigheter i Norge förvärvades och tillträddes till ett totalt fastighetsvärde om 595 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i fyra olika kommuner och omfattar en total uthyrningsbar yta om 39 tusen kvm
• I Sverige förvärvades och tillträddes två samhällsfastigheter och en kommersiell kontorsfastighet för totalt 384 miljoner kronor
• Efter kvartalet tillträddes tio centralt belägna samhällsfastigheter i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 miljoner kronor
• Efter kvartalet, den 7 november, fattade styrelsen i Hemfosa Fastigheter beslut om att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag


Vd:n Jens Engwall kommenterar rapporten:
– Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal för Hemfosa med ökad intjäning, flera förvärv och hög aktivitet i alla regioner, med Norge i extra fokus. Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut gällande Hemfosas framtida utveckling – att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag.
– Vi följde upp det transaktionsintensiva första halvåret med avtal om förvärv av flera samhällsfastigheter, nu främst på vår norska marknad. Sammantaget genomförde vi affärer i Norge till ett värde om 595 miljoner kronor, bland annat vårt första förvärv i Bergen på Norges västkust där vi ser fram emot att öka vår närvaro. Med de senaste förvärven har vi ett fastighetsbestånd i Norge värt cirka 5 mdkr och det finns definitivt mer för oss att göra här.
– I vår befintliga portfölj investerade vi drygt 190 miljoner kronor under kvartalet. Efter vår omfattande ombyggnation och anpassning av en fastighet i Härnösand, som vid vårt tillträde var tomställd, kunde vi välkomna drygt 550 skolelever i årskurs 7–9 att i nya, fina lokaler påbörja sitt läsår. Vi jobbar vidare med denna fastighet, liksom andra fastigheter i portföljen, för att effektivisera tekniken och energiförbrukningen. Våra investeringar ska vara ekonomiskt hållbara samtidigt som de ska minska belastningen på miljön.

– Under våren och sommaren genomförde vi en varumärkesstärkande kampanj med syfte att ytterligare öka kännedomen om Hemfosa. Målgruppen var främst våra viktigaste kunder, de människor som har fastighetsansvar inom offentlig sektor och de människor som är och verkar i våra fastigheter. Det är tillsammans med dem vi känner att vi gör allra störst nytta, med vårt sätt att verka. Vårt budskap summeras i rubriken ovan, de viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna. Med det vill vi få sagt att vi alltid har användarna av våra fastigheter i fokus – våra hyresgäster, oftast människor inom olika typer av samhällsverksamheter.

– Det är nu ganska precis åtta år sedan vi grundade Hemfosa och förvärvade våra första fastigheter. Fem år senare börsnoterades bolaget och idag förvaltar vi fastigheter värda närmare 40 mdkr. Vi har uppfyllt våra mål från börsnoteringen och nått en väsentlig storlek och en struktur som gör att vi står inför ett strategiskt vägval vad gäller hur vi ska formera oss för att skapa största möjliga värde för våra ägare i framtiden.
– Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag – ett bolag med inriktning på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Styrelsens beslut publicerades i ett separat pressmeddelande igår den 7 november.
– Utgångspunkten är att vi har skapat ett betydande fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med stabila kassaflöden och ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt har vi en gedigen portfölj med kommersiella fastigheter med potential för expansion. Med två specialiserade bolag ökar möjligheterna att ta tillvara potentialen i alla delar av verksamheten – och skapa ännu större effektivitet och driv i organisationerna.
– Nu ska vi genomföra en fördjupad utvärdering av förutsättningarna för detta scenario och vår ambition är att återkomma med mer information under första kvartalet nästa år. Personligen känner jag ett stort ansvar för att bidra till att hitta den bästa vägen för framtida värdeskapande och ser fram emot ännu ett spännande kapitel i Hemfosas historia.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY