Image
Fredrik Sandelin, vd för 24 Storage.
Fredrik Sandelin, vd för 24 Storage. Bild: 24 Storage

Ökad omsättning men minusresultat för 24 Storage

Bolag 24 Storages intäkter ökade med 23 procent under Q2. Rörelseresultatet förbättrades till -5,3 miljoner kronor (-7,5).
Publicerad den 13 Augusti 2020

Intäkterna under kvartalet ökade med 23 procent till 21,2 MSEK (17,2) som en följd av ökad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar samt tillförd kapacitet. Samtidigt ökade driftkostnaderna med endast 15 procent, tack vare den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell.

Bruttoresultatet ökade med cirka 55 procent jämfört med föregående år. I takt med att anläggningarna successivt når högre mognadsgrad kommer bruttomarginalen att öka över tid.

Under kvartalet slutfördes byggnationen av den andra etappen i Malmö Hyllie som tillför mer än 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Öppningen ägde rum efter kvartalets utgång i början av augusti.

I linje med bolagets tillväxtstrategi kommer redan beslutade projekt att tillföra drygt 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta under 2020.

Andra kvartalet 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (17,2).
• Bruttoresultatet ökade till 5,1 MSEK (3,3) och bruttomarginalen ökade till 24,2 procent (19,1).
• Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -5,3 MSEK (-7,5).
• Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 5,4 MSEK (4,1).
• Resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-12,0) eller -0,59 kronor (-1,52) per aktie före och efter utspädning.
• Fortsatt begränsad påverkan av Covid-19.

Perioden januari – juni 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 41,6 MSEK (33,7).
• Bruttoresultatet ökade till 11,3 MSEK (7,4) och bruttomarginalen ökade till 27,1 procent (22,0).
• Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -9,7 MSEK (-12,5).
• Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 11,1 MSEK (7,2).
• Resultat efter skatt uppgick till -16,4 MSEK (-22,3) eller -1,10 kronor (-2,82) per aktie före och efter utspädning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Max koncernchef Richard Bergfors: Nu trycker vi ännu mer på gasen

Bolag Max öppnar en ny restaurang på Hisingen i Göteborg. Hamburgerkedjan har därmed 131 restauranger i hela landet. Företagets koncernchef Richard Bergfors berättar för Fastighetssverige hur expansionsplanerna ser ut framåt. På de här platserna söker de lägen och så här många restauranger ska de öppna: "Sett ett visst ökat utbud av lokaler".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY