Image
Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin. Bild: Stefan Tell / Stendörren

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden

Ekonomi/Finansiering Offentliga Hus har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 50 000 000 kronor genom flera förvärv över marknaden. Återköpet gäller obligationslån med ISIN SE0010023259, vilket har ett utestående nominellt belopp om 700 000 000 kronor inklusive den av Offentliga Hus återköpta volymen.
Publicerad den 1 September 2020

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus sju procent och förfaller i juni 2021.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska Offentliga Hus bruttoskuld och sänka den genomsnittliga upplåningskostnaden. Efter återköpet uppgår det nominella värdet av Offentliga Hus egna innehav av det berörda obligationslånet till 182 000 000 kronor och 518 000 000 kronor kvarstår som utestående.
– Vi utnyttjar styrkan i vår balansräkning för att återbetala dyra lån som upptogs i en tidigare fas av bolagets utveckling. Gradvis stärker vi härmed vår kreditvärdighet och sänker våra finansieringskostnader i linje med vår målsättning. Offentliga Hus har idag en kreditrating motsvarande BB- och vårt uttalade mål är att uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod, kommenterar bolagets CFO Magnus Sundell.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige