Image
Bråviken Logistik, med Johan Åskogh som vd, säljer sina tre fastigheter till en okänd köpare. Det underliggande värdet är 1,8 miljarder kronor.
Bråviken Logistik, med Johan Åskogh som vd, säljer sina tre fastigheter till en okänd köpare. Det underliggande värdet är 1,8 miljarder kronor. Bild: Bråviken Logistik

Noterat bolag säljer hela sitt bestånd

Transaktioner Bråviken Logistik-koncernen har ingått ett avtal om att sälja samtliga sina fastigheter för 1,8 miljarder kronor.
Publicerad den 25 September 2019

Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag; Bråviken Norrköping PropCo AB, Bråviken Nyköping PropCo AB och Bråviken Flahult PropCo AB.

Priset i Försäljningen innebär ett fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, vilket baserat på proformasiffror motsvarar ett pris per aktie efter estimerade transaktionskostnader om cirka 131 kr. Detta tillsammans med samtliga, sedan noteringen 2017 beslutade utdelningar (d.v.s. både redan utbetalade och estimerade kommande utdelningar), motsvarar en totalavkastning om cirka 51 procent.

– Efter en period med visat intresse för våra fastigheter är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets samtliga fastigheter och realisera värdet för våra aktieägare, säger bolagets vd Johan Åskogh.

Försäljningen är villkorad av att en bolagsstämma i Bråviken Logistik AB godkänner försäljningen samt ett slutligt godkännande hos köparens investeringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att båda parterna beslutar om att godkänna försäljningen beräknas den kunna genomföras i slutet på oktober 2019.

Styrelsen i Bråviken Logistik rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet och godkänna försäljningen. Flertalet av Bråviken Logistiks största aktieägare har även sedan tidigare ställt sig positiva.

Styrelsens förslag, i enlighet med tidigare utskickad kallelse till årsstämman 1 oktober 2019, är fortsatt att föreslå att utdelningar om 2 kronor per aktie ska ske med avstämningsdagarna 3 oktober 2019 och 27 december 2019. Bolaget bedömer vidare att större delen av likviden från försäljningen kommer kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.

Bråviken Logistik har haft Nordanö och Roschier som rådgivare. Köparen har haft CBRE som rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige