Image
Per Johansson, Peter Strand och Jakob Fyrberg.
Per Johansson, Peter Strand och Jakob Fyrberg. Bild: Brinova/SLP/Emilshus

Norama säljer hela portföljen i affär för två miljarder

Transaktioner Tre köpare – Brinova, SLP och Emilshus – delar på Norama Real Estate Funds 49 kommersiella fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 170 000 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till 2 014 miljoner kronor.
Publicerad den 15 December 2020

Swedish Logistic Property har tecknat avtal om förvärv av totalt 25 lager- och logistikfastigheter. Transaktionen sker genom bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Tillträde planeras till den 30 december 2020.

Beståndet omfattar 17 fastigheter i Malmöområdet och 8 fastigheter i Helsingborgsområdet. Stora hyresgäster i beståndet är bland annat Postpac och Still.

– Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLP:s tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen, säger Peter Strand, tillträdande vd på SLP.

Total uthyrningsbar yta i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till ungefär 121 000 kvadratmeter. I beståndet finns en vakansgrad om cirka tolv procent samt ett antal byggrätter, vilket medför en betydande potential. Beståndets genomsnittliga hyresduration uppgår till drygt 3,5 år.

– Fastigheterna är ett utmärkt tillskott till vår portfölj och passar oss perfekt. Vi ser en stor potential i den vakans som finns i beståndet och ser fram emot att få arbeta med utveckling av flera delar av beståndet och kommer även att göra åtgärder för att kostnadseffektivisera driften av beståndet, fortsätter Peter Strand.

Brinova köper 13 samhällsfastigheter i södra Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 761 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i södra Sverige.

Fastigheterna, med en uthyrbar yta om cirka 38 000 kvadratmeter, består i huvudsak av vårdboende, vård, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder. Dessutom ingår det byggrätter för cirka 12 000 kvadratmeter bostäder samt ett utvecklingsområde i attraktivt bostadsläge i Ängelholm med möjlighet att utveckla ett helt kvarter. Fastigheterna är belägna i Ängelholm, Lund, Trelleborg, Höör, Växjö, Malmö och Karlskrona.

Hyresgäster utgörs i huvudsak av Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Attendo samt Ängelholms kommun, Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 46 miljoner kronor och tillträde sker den 30 december 2020, givet att villkoren för tillträde är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

– Fastigheterna, som innehåller många offentliga hyresgäster och dessutom innehåller potential för projekt för nyproduktion av bostäder, blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till nya orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro, säger vd Per Johansson.

Resterande fastigheter som Norama säljer köper ett JV-bolag med Brinova och SLP som ägare. Men Brinova och SLP säljer direkt vidare JV-bolaget till Emilshus. Den här delen av portföljen utgörs av elva livsmedelsfastigheter i Småland med ett underliggande värde om 185 miljoner kronor.
Den totala uthyrbara arean uppgår till 13 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 14,1 miljoner kronor. Samtliga fastigheter förhyrs av Coop.

Affärerna är villkorade av att alla delaffärerna genomförs som planerat.

Frånträde är planerat till 2020-12-30.

Säljaren Norama har haft Catella som rådgivare.
– Intresset under försäljningsprocessen har varit mycket stort bland såväl nationella som internationella investerare. Det är tydligt att segmentet lager, lätt industri och samhällsfastigheter är fortsatt attraktivt. Det har varit roligt och lärorikt att få genomföra ytterligare ett stort uppdrag under året med en engagerad uppdragsgivare, säger Carl Wingmark, transaktionschef på Catella Corporate Finance.

– Genomförandet av försäljningen har varit intensiv och konstruktiv från både säljare och köpare. Det är extra roligt att kunna bidra till att hitta två nya plattformar i SLP och Brinova för fastighetsportföljen, säger Bo Ljungberg, senior partner på Catella Corporate Finance.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige: – Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige